• คอร์ส ทำข้อสอบ PAT4 ม.5-6


หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้
น้องๆที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถลงคอร์สทดลองทำข้อสอบ PAT4 ได้เลย ในส่วนของปฏิบัติที่มีค่าน้ำหนัก 70%


……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย


………………………………………………………………………………………………………………………………………….