• คอร์สPORTFOLIO-ออกแบบ-(ทุกสาขาวิชา): ศิลปากร,จุฬาฯ,ลาดกระบัง,บางมด,มศว ม.1-6 SUMMER

คอร์ส สำหรับ น้องๆ ม.4-6 เน้นการเรียนเพื่อสอบ การทำ Project โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางได้เอง :)คอร์ส สำหรับ น้องๆ ม.4-6 เน้นการเรียนเพื่อสอบ การทำ Project โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางได้เอง :)

 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….