• คอร์สPORTFOLIO-ออกแบบ-(ทุกสาขาวิชา): ศิลปากร,จุฬาฯ,ลาดกระบัง,บางมด,มศว ม.1-6 (ปลาย ต.ค.62-ก.พ.63)

คอร์ส สำหรับ น้องๆ ม.4-6 เน้นการเรียนเพื่อสอบ การทำ Project โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางได้เอง :)คอร์ส สำหรับ น้องๆ ม.4-6 เน้นการเรียนเพื่อสอบ การทำ Project โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางได้เอง :)

 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….