• คอร์สติวสถาปัตย์ PAT4-CUTAD ออนไลน์

Screen Shot 2019-06-03 at 6.08.10 PM copy

คอร์สสถาปัตย์ ออนไลน์ นักเรียนเก่า ม.4-5-6

Share

View page »

Screen Shot 2019-07-22 at 11.00.41 PM copy

คอร์สสถาปัตย์ ออนไลน์ นักเรียนใหม่ ม.4-5-6

Share ระยะเวลาในการเรียน • คอร์ส PAT4 basic1  ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน (ประมาณ  11 แบบฝึกหัด) • คอร์ส PAT4 basic2 ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน (ประมาณ  11 แบบฝึกหัด) • คอร์ส PAT4 basic1 + PAT4 basic2 ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน (ประมาณ  22 แบบฝึกหัด)    

View page »