• ติว CUTAD/ทำPORTFOLIO เน้น INDA จุฬาฯ นร.ใหม่-เก่า SUMMER

คอร์สนี้ สำหรับน้องๆที่เน้นสอบหลักสูตรนานาชาติ เช่น INDA หรือ SOA+D หรือ เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ
หรือต้องการเน้นทำคะแนน CUTAD
และเน้นการทำ PORTFOLIO แบบ Individual Projects โดยมีการดูแล
และสอนวิธีคิดงานแบบเป็นระบบ จนเสร็จเป็น Projects ที่สมบูรณ์แบบ………………………………………………………………………………………………………………………………………….