• ติวสถาปัตย์ น.ร.ใหม่-เก่า ม.4-5-6 พ.ย.-ก.พ.

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 นักเรียนเก่า ถูกออกแบบมาให้

- น้อง ม.5 ที่เรียนจบคอร์ส BASIC 2 แล้ว เรียนต่อคอร์ส  ADVANCE 1 ได้ทันที หรือ ใครที่จบ ADVANCE 1 แล้ว ก็ต่อ 2-3 ได้ทันที
: เน้น ทัศนียภาพที่เขียนยากขึ้น การ deline เพื่อทำ port และการออกแบบ skd และ graphic

- น้อง ม.5 ที่เรียนจบคอร์ส ADVANCE ทั้งหมดแล้ว สามารถต่อคอร์ส newTCAS ได้ทันที (เรียนข้อสอบ TCAS ระบบใหม่ที่กำลังจะค่อยๆเปลี่ยน)
: เน้น การออกแบบ skd และ การทำ portfolio และการเขียนทัศนียภาพที่ยากขึ้น

- น้อง ม.4  ที่เรียนจบคอร์ส BASIC2 แล้ว เรียนต่อคอร์ส intermediaet ได้ทันที
: เน้นทักษะการเรียนทัศนียภาพ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ยากขึ้น และพัฒนาพื้นฐานรายบุคคล

=
Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย


………………………………………………………………………………………………………………………………………….