• ปูพื้นฐานสถาปัตย์ น.ร.ใหม่ ม.1-2-3 [10+2 คาบ] summer

 


คอร์สนี้สำหรับ ม.1-2-3 ถูกออกแบบมาให้

- น้องๆที่สนใจทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ  สถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เฟอร์นิเจอร์ ผ้า เซรามิกส์ กราฟฟิค ผลิตภัณฑ์)
ไม่ว่าจะเรียนภาคไทยในอนาคต หรือ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1
• พื้นฐานรูปร่าง รูปทรง การควบคุมเส้น
• แสงเงา
• ทัศนียภาพ
• รูปร่างรูปทรงและแสงเงา
• การใช้ดินสอ
• การอ่านแบบ  isometric
• ต้นไม้
• คน

หลักสูตร 2
• ทัศนียภาพ
• อาคาร
• ต้นไม้
• คน
• การใช้ปากกาและดินสอ
• การอ่านแบบ isometric

หลักสูตร 3
• การเขียนทัศนียภาพ
• การออกแบบสองมิติ
• การอ่านแบบ isometric
• ผังพื้น สำหรับงานภายใน

วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้

- ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ

- ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น
- เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป

- รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส ………… (แนะนำในห้องเรียน)

หากน้องจริงจังสุดๆ พี่ขอแนะนำ ให้ลง 2 คอร์ส ทั้ง PAT4 BASIC1 + PAT4 BASIC2
Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย


………………………………………………………………………………………………………………………………………….