• คอร์ส Kid’s Project ป.4-ม.3 ก.ค.-ก.ย. [จัดตารางเอง]


คอร์ส สำหรับ น้องๆ ป.4-ม.3 เน้นการสอนพื้นฐาน หรือ การทำ Project โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางได้เอง :)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….