•[นร.เก่า] คอร์สติวสถาปัตย์ จัดตารางเอง ม.3-6

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.3-4-5-6 [นักเรียนเก่า]

รายละเอียดคอร์ส ครบถ้วนเหมือนคอร์สปกติทุกประการ
ไม่สะดวกวันเวลาที่มีให้เลือก ติดเรียน ติดไปต่างประเทศ ต่างจังหวัด จัดเองได้เลย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน


Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….