•[นร.เก่า] คอร์ส ติวสถาปัตย์ ม.4-5 เข้มๆเตรียมสอบ

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้
น้องนักเรียนเก่า ระดับชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 และ ระดับชั้น ม.4 ขึ้น ม.5 ที่เคยเรียนอาร์ตสตูดิโอมาแล้ว
สามารถสอบถามคอร์สที่จะต้องต่อได้ใน Class เรียน หรือ Line id @artstudio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน


Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย


………………………………………………………………………………………………………………………………………….