คอร์ส Drawing-ออกแบบ (ศิลปากร จุฬาฯ ลาดกระบัง มศว ฯลฯ) ม.4-5-6

Notice

: DRAWING + ออกแบบฯ  :

คอร์สนักเรียนใหม่สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีมาบ้างจากที่อื่น / มีพื้นฐานมาแล้วจากที่นี่ : )
ปรึกษาการเรียน แนะแนวทางสายงานออกแบบกับ “พี่แตงกวา”
โดยตรง https://www.facebook.com/artstudiocafe
ปรึกษาคอร์ส-ถามเส้นทาง  https://www.facebook.com/artstudiocafe

(ทุกคอร์ส มีคอร์สที่ Level Up ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันสอบ)

ปรึกษา การลงคอร์สต่อจากคอร์สแรก ได้ ในห้องเรียน หรือทาง INBOX
ไปหา “พี่แตงกวา” โดยตรง https://www.facebook.com/artstudiocafe


Important!

น้องสามารถลงคอร์สวาดเส้นก่อนออกแบบ หรือน้องสามารถลงออกแบบก่อนก็ได้

[A] คณะ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร – ภาควิชา
: ออกแบบตกแต่งภายใน
: ออกแบบนิเทศศิลป์
: ออกแบบผลิตภัณฑ์
: ออกแบบเครื่องประดับ
: ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
: ออกแบบเครื่องเคลือบฯ
: ออกแบบแฟชั่น
[B] คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
: นฤมิตศิลป์ – เรขศิลป์ <Graphic Design>
: นฤมิตศิลป์ – นิทรรศการศิลป์ <Exhibition Design>
: นฤมิตศิลป์ – หัตถศิลป์  <Ceramic / Craft>
: นฤมิตศิลป์ – แฟชั่น <Fashion Design>
: ทัศนศิลป์
[C] คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
: สาขา ศิลปศึกษา (5 ปี)
[D] คณะศิลปกรรมศาตร์ มศว ประสานมิตร
: สาขา ออกแบบสื่อสาร / เครื่องประดับ / แฟชั่น
[E] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เฉพาะ 3 สาขานี้เท่านั้น
: ออกแบบนิเทศศิลป์ / การถ่ายภาพ / ภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย
[F] COMMDE จุฬาฯ / IDD ธรรมศาสตร์


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


เลือกไม่ถูก : ต้องการคำแนะนำในการลงคอร์ส : พี่แนะนำให้ถามพี่แตงกวาเลย www.facebook.com/artstudiocafe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….