คอร์ส [DRAWING-DESIGN] จำนวน 10-15-20 คาบเรียน เข้มๆเก็บPORT เลือกวันเรียนเองได้

Notice

: DRAWING + ออกแบบฯ  :

คอร์สนักเรียนใหม่สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีมาบ้างจากที่อื่น / มีพื้นฐานมาแล้วจากที่นี่ : )
ปรึกษาการเรียน แนะแนวทางสายงานออกแบบกับ “พี่ยอด”
ปรึกษา การลงคอร์สต่อจากคอร์สแรก ได้ ในห้องเรียน
ที่ line id @artstudio (มีเครื่องหมาย @)


Important!

น้องสามารถลงคอร์สวาดเส้นก่อนออกแบบ หรือน้องสามารถลงออกแบบก่อนก็ได้

[A] คณะ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร – ภาควิชา
: ออกแบบตกแต่งภายใน
: ออกแบบนิเทศศิลป์
: ออกแบบผลิตภัณฑ์
: ออกแบบเครื่องประดับ
: ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
: ออกแบบเครื่องเคลือบฯ
: ออกแบบแฟชั่น
[B] คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
: นฤมิตศิลป์ – เรขศิลป์ <Graphic Design>
: นฤมิตศิลป์ – นิทรรศการศิลป์ <Exhibition Design>
: นฤมิตศิลป์ – หัตถศิลป์  <Ceramic / Craft>
: นฤมิตศิลป์ – แฟชั่น <Fashion Design>
: ทัศนศิลป์
[C] คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
: สาขา ศิลปศึกษา
[D] คณะศิลปกรรมศาตร์ – วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มศว ประสานมิตร
: สาขา ออกแบบสื่อสาร / เครื่องประดับ / แฟชั่น / ออกแบบฯลฯ

[E] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เฉพาะ 3 สาขานี้เท่านั้น
: ออกแบบนิเทศศิลป์ / การถ่ายภาพ / ภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย
[F] COMMDE จุฬาฯ / IDD ธรรมศาสตร์ / COMMDES พระจอมเกล้าธนบุรี


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….