[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4/5/6:[พ.ค.-ก.ย.]คอร์ส”น้องต่างจังหวัด”

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่]

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้
น้อง นักเรียนเก่าต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆ ไม่มีโอกาสมาเรียนได้เยอะๆ
น้องสามารถนัดวันเรียน เดือนต่อเดือนได้เลย รายละเอียดสามารถ
ศึกษาได้จาก Brochure และน้องๆยังสามารถส่งงานทาง
Group Line ได้ด้วย

จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส……….. (แนะนำในห้องเรียน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน


Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….