[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.6: พ.ย.-ม.ค.

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.6 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.6 ถูกออกแบบมาให้
นักเรียนเก่าที่เรียนจบ
ไม่ว่าจะเรียนคอร์สไหนมาก็ตาม มาเรียนต่อคอร์ส PRE-EXAM ตุลาคม
(น้องบางคน ที่มีพื้นฐานไม่แน่น จะได้งานปรับพื่้นฐานควบคู่ไปกับเทคนิคการทำข้อสอบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียนImportant!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….