[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.6:[พ.ค.-ก.ย.]

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.6 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.6 ถูกออกแบบมาให้
นักเรียนเก่าที่เรียนจบ
PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 ADVANCE
PAT4 BASIC1+PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE pat4/CUTAD
ADVANCE(1) เรียนต่อ ADVANCE pat4/CUTAD
PAT4 CUTAD / ADVANCE (2-3) / new PAT4 เรียนต่อ new PAT4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียนImportant!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….