[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4-5:[พ.ค.-ก.ย.]

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้
นักเรียนเก่าที่เรียนจบ
คอร์ส PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 PAT4 / CUTAD
คอร์ส PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE (1)
คอร์ส ADVANCE / PRE ADVANCE / PORTFOLIO เรียนต่อ new TCAS PAT4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียนImportant!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….