[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4-5: พ.ย.-ม.ค.

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนเก่า]

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้
นักเรียนเก่าที่เรียนจบ

จบ คอร์ส PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 PAT4
จบ คอร์ส PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE (1) / (2)
จบ คอร์ส PAT4 BASIC2 ม.4 เรียนต่อ PAT4 PERSPECTIVE
จบ คอร์ส ADVANCE ม.4  เรียนต่อ PAT4 PERSPECTIVE

จบ คอร์ส ADVANCE (2) ม.5 เรียนต่อ new TCAS PAT4 1-2
จบ คอร์ส NEW TCAS ม.5 เรียนต่อ NEW TCAS PAT4 2

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน

Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….