[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.5/6:[พ.ค.-ก.ย.]คอร์ส”ลองสอบ”!! 3in1

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.5-6 [นักเรียนใหม่]

คอร์สนี้สำหรับ ม.5-6 ถูกออกแบบมาให้
- “อยากให้ติวทันเพื่อนๆ หรือ ล้ำหน้า ก็ต้องคอร์สนี้ครับ 3 in 1 เพราะจะได้เรียนคอร์ส
PAT4 BASIC1
PAT4 BASIC2
PERSPECTIVE
และทำข้อสอบ Pre admission pat4/ CUTAD ด้วยครับ
จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ
ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี

วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้

- ให้น้องได้ เรียนจริงจังเพื่อสอบ

- เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป- รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส……….. (แนะนำในห้องเรียน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน

Important!

คลิก เพื่อขยาย

Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….