• คอร์สติวสถาปัตย์ ปิดเทอม ตุลาคม 2018

Screen Shot 2018-09-11 at 1.57.47 PM

[นร.ใหม่-เก่า]สถาปัตย์ ม.2/3:

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนใหม่-เก่า] คอร์สความถนัดสถาปัตย์ “พิเศษ” (สถาปัตย์ 1 – BASIC ARCH1 )นี้สำหรับ ม.2-3 ถูกออกแบบมาให้ (พื้นฐานเดียวกัน ทั้งภาคไทย และ ภาค อินเตอร์) – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 800 คนตลอดสิบกว่าปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส …………. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …

View page »

Screen Shot 2018-08-05 at 11.28.58 AM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.4/5/6: แบบ 10 คาบ

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม และจริงจัง คอร์สนี้เป็นการรวมเอาคอร์ส หัดเขียน Perspective เข้ามาด้วย จึงคุ้มกว่าแยกลง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 800 คนตลอดสิบกว่าปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส ………… (แนะนำในห้องเรียน) หากน้องจริงจังสุดๆ พี่ขอแนะนำ คอร์ส PAT4 BASIC1+PAT4 BASIC2 กดเลย …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …

View page »

Screen Shot 2018-07-15 at 11.44.29 AM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.6:เข้ม ทันสอบ!

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.6 ถูกออกแบบมาให้ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม และมั่นใจว่า จะสอบสถาปัตย์ ทั้งภาคไทย หรือ ภาคอินเตอร์ ในระบบ TCAS จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – ขั้นเขียนเองได้ และพอทำข้อสอบข้อง่ายๆได้ – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส ……….. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-09-02 at 3.22.14 PM

[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4-5: ต.ค.+พ.ย.-ม.ค.

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนเก่า] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้ นักเรียนเก่าที่เรียนจบ จบ คอร์ส PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 PAT4 จบ คอร์ส PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE (1) / (2) จบ คอร์ส PAT4 BASIC2 ม.4 เรียนต่อ PAT4 PERSPECTIVE จบ คอร์ส ADVANCE ม.4  เรียนต่อ PAT4 PERSPECTIVE จบ คอร์ส ADVANCE (2) ม.5 เรียนต่อ new TCAS PAT4 1-2 จบ คอร์ส NEW TCAS ม.5 เรียนต่อ NEW …

View page »

Screen Shot 2018-08-02 at 7.09.25 PM

[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.6:ต.ค.+พ.ย.-ม.ค.

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.6 [นักเรียนเก่า] คอร์สนี้สำหรับ ม.6 ถูกออกแบบมาให้ นักเรียนเก่าที่เรียนจบ ไม่ว่าจะเรียนคอร์สไหนมาก็ตาม มาเรียนต่อคอร์ส PRE-EXAM ตุลาคม (น้องบางคน ที่มีพื้นฐานไม่แน่น จะได้งานปรับพื่้นฐานควบคู่ไปกับเทคนิคการทำข้อสอบ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-09-02 at 3.22.22 PM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.4/5/6:คอร์ส”จัดตารางเอง”

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ น้องที่ไม่มีเวลาว่าง / ว่างไม่ตรงกัน จะได้จัดคอร์สเรียนด้วยตนเอง รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก Brochure – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 14 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส……….. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-09-03 at 4.47.10 PM

คอร์สเน้นทำ PORTFOLIO สถาปัตย์ลาดกระบังสำหรับนักเรียนปัจจุบัน (นร.เก่า)

Shareคอร์สพิเศษ เน้นทำ PORTFOLIO ลาดกระบัง สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์สสถาปัตย์ ปกติ ในเดือนตุลาคม (สมัครที่ artstudio)

View page »