• คอร์สติวสถาปัตย์ เปิดเทอม พ.ค.-ก.ย. 2018

Screen Shot 2018-05-13 at 11.35.21 AM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.2/3:

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนใหม่] คอร์สความถนัดสถาปัตย์ “พิเศษ” (BASIC ARCH1 )นี้สำหรับ ม.2-3 ถูกออกแบบมาให้ (พื้นฐานเดียวกัน ทั้งภาคไทย และ ภาค อินเตอร์) – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 800 คนตลอดสิบกว่าปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส …………. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-07-15 at 11.45.14 AM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.4/5:แบบ 8 คาบ

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนใหม่] คอร์สความถนัดสถาปัตย์ “มาตรฐาน” (PAT4 BASIC1)นี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้ (พื้นฐานเดียวกัน ทั้งภาคไทย และ ภาค อินเตอร์) – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 800 คนตลอดสิบกว่าปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส …………. (แนะนำในห้องเรียน) สำหรับน้อง ม.4-5 ที่ “จริงจัง” พี่ขอแนะนำคอร์ส PAT4 …

View page »

Screen Shot 2018-04-23 at 7.17.22 PM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.4/5/6: แบบ 10 คาบ

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ * พื้นฐานเดียวกัน ทั้งภาคไทย และ อินเตอร์ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม และจริงจัง คอร์สนี้เป็นการรวมเอาคอร์ส หัดเขียน Perspective เข้ามาด้วย จึงคุ้มกว่าแยกลง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 800 คนตลอดสิบกว่าปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส ………… (แนะนำในห้องเรียน) หากน้องจริงจังสุดๆ พี่ขอแนะนำ คอร์ส PAT4 …

View page »

Screen Shot 2018-07-15 at 11.44.29 AM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.5/6:[พ.ค.-ก.ย.]คอร์ส แนะนำ!!

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.5-6 ถูกออกแบบมาให้ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม และมั่นใจว่า จะสอบสถาปัตย์ ทั้งภาคไทย หรือ ภาคอินเตอร์ ในระบบ TCAS จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – ขั้นเขียนเองได้ และพอทำข้อสอบข้อง่ายๆได้ – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส ……….. (แนะนำในห้องเรียน) หากน้องต้องการทดลองทำข้อสอบ และเรียนให้เยอะ เรียนให้ทัน …

View page »

Screen Shot 2018-04-23 at 7.21.00 PM

[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4-5:[พ.ค.-ก.ย.]

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5 [นักเรียนเก่า] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5 ถูกออกแบบมาให้ นักเรียนเก่าที่เรียนจบ คอร์ส PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 PAT4 / CUTAD คอร์ส PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE (1) คอร์ส ADVANCE / PRE ADVANCE / PORTFOLIO เรียนต่อ new TCAS PAT4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-04-23 at 7.20.39 PM

[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.6:[พ.ค.-ก.ย.]

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.6 [นักเรียนเก่า] คอร์สนี้สำหรับ ม.6 ถูกออกแบบมาให้ นักเรียนเก่าที่เรียนจบ PAT4 BASIC1 เรียนต่อ BASIC2 ADVANCE PAT4 BASIC1+PAT4 BASIC2 เรียนต่อ ADVANCE pat4/CUTAD ADVANCE(1) เรียนต่อ ADVANCE pat4/CUTAD PAT4 CUTAD / ADVANCE (2-3) / new PAT4 เรียนต่อ new PAT4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-04-23 at 7.28.41 PM

[นร.ใหม่]สถาปัตย์ ม.4/5/6:[พ.ค.-ก.ย.]คอร์ส”จัดตารางเอง”

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ น้องที่ไม่มีเวลาว่าง / ว่างไม่ตรงกัน จะได้จัดคอร์สเรียนด้วยตนเอง รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก Brochure – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 14 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส……….. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-04-23 at 7.21.36 PM

[นร.เก่า]สถาปัตย์ ม.4/5/6:[พ.ค.-ก.ย.]คอร์ส”น้องต่างจังหวัด”

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ น้อง นักเรียนเก่าต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆ ไม่มีโอกาสมาเรียนได้เยอะๆ น้องสามารถนัดวันเรียน เดือนต่อเดือนได้เลย รายละเอียดสามารถ ศึกษาได้จาก Brochure และน้องๆยังสามารถส่งงานทาง Group Line ได้ด้วย จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส……….. (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »