[พิเศษ] คอร์สสถาปัตย์ SUMMER ม.4/ม.5/ม.6 แบบจัดเอง

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่]
ม.4=ม.3 ขึ้น ม.4
ม.5=ม.4 ขึ้น ม.5
ม.6=ม.5 ขึ้น ม.6

คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้
- น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ
จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ
ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี

วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้

เพื่อจัดเอง เลือกวันเอง ความต้องการของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน
Important!

คลิก เพื่อขยาย


Important!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….