“เจาะลึก TCAS สถาปัตย์” รอบที่ 1 ปี 60 (EP.1)

บทความ : เจาะลึก TCAS สถาปัตย์ รอบที่ 1 ปี 60 EP.1 โดย พี่ยอด

ต้องเข้าใจก่อนว่า ระบบ “TCAS” (ทีแคส) ไม่ใช่การสอบแบบใหม่  แต่เป็นเพียง “การจัดระเบียบ”
ของการรับตรงของทุกๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ซึ่งแต่เดิมที มีการรับกันอย่างอิสระ ไม่กำหนดช่วงระยะเวลา มีทั้งใช้ Portfolio บ้าง มีทั้งใช้คะแนนสอบบ้าง ฯลฯ
โดยระบบ TCAS นั้นจะเข้ามาจัดระเบียบ และป้องกันการรักษาสิทธิ์ที่นั่งเรียนเกินกว่า 1 ที่
กล่าวคือ ถ้าเราสอบติด แล้วเราต้องตัดสินใจเลยว่าจะเอาเลย หรือจะสละสิทธิ์ ในช่วงเวลาที่กำหนด
เริ่มมีการใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 (ปีการศึกษา 2561) ในปีแรกนี้

เพื่อความง่ายในการเข้าใจในระบบนี้ ซึ่งพี่จะขอเล่าคร่าวๆเป็น INFO GRAPHIC ง่ายๆดังภาพนี้

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง หรือเตรียม PAT4 และทำ PORTFOLIO คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่ซึ่งในตอนนี้ จะ “เจาะลึก” รอบที่ 1
และโฟกัสไปที่การสอบของ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
เพราะที่นี่….เป็นคณะที่มีจำนวนรับมากที่สุดใน TCAS รอบที่ 1
หากกล่าวเป็นจำนวนรวมๆ ก็คงประมาณ 1 ใน 6 ของจำนวนรับของคณะสถาปัตย์ ยอดนิยมทุกมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังมีความสอบเข้ายากเป็นลำดับต้นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทางสถาบันยังมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียง
ลำดับต้นๆด้วย

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง หรือเตรียม PAT4 และทำ PORTFOLIO คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่

โดยปกติ คณะสถาปัตย์ลาดกระบัง ก็ “เน้น” การรับตรงอยู่แล้ว ซึ่งการรับตรงนั้น หากจะย้อนกลับไป ก็มีการรับตรง
แบบโควต้าเรียนดีมาตั้งแต่สมัย ปี 2550 และค่อยๆเพิ่มจำนวนการรับ โดยยกเลิกการสอบ Entrance ไปในที่สุด
แต่ในปัจจุบัน ก็กลับไปใช้ระบบ Admission ร่วมกับส่วนกลาง เพียงแต่จำนวนที่รับนั้น ก็จะยังเป็นจำนวนที่น้อยมากๆ
กล่าวคือ สาขาวิชาละไม่เกิน 10-15 คนเท่านั้น ซึ่งก็คล้ายๆกับทางจุฬาฯ

เท่าที่พี่ยอดสังเกตมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ก็พบว่าทางสถาปัตย์ลาดกระบังเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ทางด้านการรับตรงตัวจริง

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง หรือเตรียม PAT4 และทำ PORTFOLIO คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่

ตัวข้อสอบสอบตรงเข้าลาดกระบังนั้น มีความ “หลากหลาย” และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ตลอดมา
โดยตัวข้อสอบนั้นตั้งแต่อดีต ก็เน้น
• ทักษะด้านการวาดและศิลปะ
• ทักษะด้านการออกแบบและการสื่อสาร
• ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการออกแบบ
• ทักษะด้านความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรมและออกแบบ
• ทักษะด้านวิชาการคณิตวิทย์ และทั่วไป
• ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
• การสัมภาษณ์และทัศนคติ
• การแสดงออกและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ซึ่งการจะเตรียมตัวสอบที่นี่ ไม่ควรเก็งข้อสอบอะไรทั้งนั้น เพราะตัวบททดสอบ จะมีการปรับ
ให้ทันสมัยตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเราจะเตรียมเข้าที่นี่ ก็ควรเตรียมตัวในหัวข้อข้างต้นให้ครบถ้วนทุกข้อ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง หรือเตรียม PAT4 และทำ PORTFOLIO คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่

เจาะลึก : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ** หมายเหตุ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ใช้เกณฑ์ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรม **
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือจบการศึกษาแล้ว ในสายวิทย์-คณิต
2. เรียนอยู่ในสายการศึกษา วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรีอ มีหน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ภาควิชากำหนด เช่น
CUTEP 57
IELTS 4.5
TOEIC 500
TOEFL (CBT153) (IBT53) (PAPER477)
หรือใช้ผลงานทางวิชาการเช่น โอลิมปิกวิชาการ หรือผลงานการประดิษฐ์ ระดับชาติขึ้นไป
หรือผลงานทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง ฯลฯ ในระดับชาติขึ้นไป
4. ส่งผลงาน PORTFOLIO ซึ่งในปีนี้ ทางภาควิชา จะกำหนดโจทย์ให้วาดให้ออกแบบ
และสามารถนำผลงานเก่าแทรกเข้าไปได้ 1 ชิ้น และเรียงความแสดงความมุ่งหมายในการเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 1
GPAX /20% (คิดตั้งแต่ 3.00-4.00)
PORTFOLIO 70%
ภาษา และ กิจกรรม 10%

เมื่อน้องผ่านการคัดเลือก Portfolio และตรวจคุณสมบัติแล้ว ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อให้เข้าไปร่วม “WORKSHOP”
ซึ่งการ WORKSHOP จะต้องไปค้างที่คณะ 1 คืน
สำหรับเนื้อหาในการ WORKSHOP นั้นจะมี
• วาดภาพสถาปัตยกรรม
• การออกแบบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความคิดสร้างสรรค์ (ให้วัสดุมาออกแบบ)
• การสื่อสารภาษาอังกฤษ
• การทำงานร่วมกับผู้อื่น
• การสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 2 (Workshop)
PORTFOLIO จากขั้นตอนแรก 25%
ผลงานจากการ Workshop 50%
สัมภาษณ์ 20%
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5%

โดยการรับในปีต่อๆไป คาดว่า โจทย์ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่
เจาะลึก : ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ** หมายเหตุ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ใช้เกณฑ์ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรม **
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือจบการศึกษาแล้ว ในสายวิทย์-คณิต
2. เรียนอยู่ในสายการศึกษา วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรีอ มีหน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ภาควิชากำหนด เช่น
CUTEP 57
IELTS 4.5
TOEIC 500
TOEFL (CBT153) (IBT53) (PAPER477)
หรือใช้ผลงานทางวิชาการเช่น โอลิมปิกวิชาการ หรือผลงานการประดิษฐ์ ระดับชาติขึ้นไป
หรือผลงานทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง ฯลฯ ในระดับชาติขึ้นไป
4. ส่งผลงาน PORTFOLIO ซึ่งในปีนี้ ทางภาควิชา จะกำหนดโจทย์ให้วาดให้ออกแบบ
และสามารถนำผลงานเก่าแทรกเข้าไปได้ 1 ชิ้น และเรียงความแสดงความมุ่งหมายในการเข้าเรียน

เกณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 1
GPAX /20% (คิดตั้งแต่ 3.00-4.00)
PORTFOLIO 70%
ภาษา และ กิจกรรม 10%

เมื่อน้องผ่านการคัดเลือก Portfolio และตรวจคุณสมบัติแล้ว ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อให้เข้าไปร่วม “WORKSHOP”
ซึ่งการ WORKSHOP จะต้องไปค้างที่คณะ 1 คืน
สำหรับเนื้อหาในการ WORKSHOP นั้นจะมี
• วาดภาพสถาปัตยกรรม
• การออกแบบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความคิดสร้างสรรค์ (ให้วัสดุมาออกแบบ)
• การสื่อสารภาษาอังกฤษ
• การทำงานร่วมกับผู้อื่น
• การสัมภาษณ์

กณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 2 (Workshop)
PORTFOLIO จากขั้นตอนแรก 25%
ผลงานจากการ Workshop 50%
สัมภาษณ์ 20%
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5%

โดยการรับในปีต่อๆไป คาดว่า โจทย์ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่


เจาะลึก : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ** หมายเหตุ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ใช้เกณฑ์ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรม **
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25 ** เกรดเฉลี่ยมากกว่าทุกสาขา
2. เรียนอยู่ในสายการศึกษา วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
3. ส่งผลงาน PORTFOLIO ซึ่งในปีนี้ ทางภาควิชา จะกำหนดโจทย์ให้วาดให้ออกแบบ และต้องมีผลงานเก่าที่หลากหลาย
ตามภาควิชากำหนด และเรียงความแสดงความมุ่งหมายในการเข้าเรียน

เมื่อน้องผ่านการคัดเลือก Portfolio และตรวจคุณสมบัติแล้ว ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อให้เข้าไป “สัมภาษณ์”
ซึ่งการสัมภาษณ์ ก็จะมี
• ทัศนคติ
• ความรู้ทั่วไป
•ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบและผลงาน

โดยการรับในปีต่อๆไป คาดว่า โจทย์ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่


เจาะลึก : ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
2. เรียนอยู่ ชั้นปีสุดท้าย หรือ จบการศึกษา (รับทุกสาย)
3. ส่งผลงาน PORTFOLIO ซึ่งในปีนี้ ทางภาควิชา จะกำหนดโจทย์ให้วาดให้ออกแบบ และต้องมีผลงานเก่าที่หลากหลาย
ตามภาควิชากำหนด และเรียงความแสดงความมุ่งหมายในการเข้าเรียน

เมื่อน้องผ่านการคัดเลือก Portfolio และตรวจคุณสมบัติแล้ว ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อให้เข้าไป “สัมภาษณ์”
ซึ่งการสัมภาษณ์ ก็จะมี
• ทัศนคติ
• ความรู้ทั่วไป
•ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบและผลงาน

โดยการรับในปีต่อๆไป คาดว่า โจทย์ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่
เจาะลึก : ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เรียนอยู่ หรือ จบการศึกษาแล้วจากทุกสายการศึกษา (รับทุกสาย)
3. ส่งผลงาน PORTFOLIO ซึ่งในปีนี้ ทางภาควิชา จะกำหนดโจทย์ให้วาดให้ออกแบบ และต้องมีผลงานเก่าที่หลากหลาย
ตามภาควิชากำหนด และเรียงความแสดงความมุ่งหมายในการเข้าเรียน
โดยเฉพาะงานที่แสดงทักษะด้านการออกแบบและภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ภาพวาดเส้น ภาพถ่ายสร้างสรรค์ ประติมากรรมสร้างสรรค์

เมื่อน้องผ่านการคัดเลือก Portfolio และตรวจคุณสมบัติแล้ว ทางคณะฯ จะประกาศรายชื่อให้เข้าไป “สัมภาษณ์”
ซึ่งการสัมภาษณ์ ก็จะมี
• ทัศนคติ
• ความรู้ทั่วไป
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบและผลงาน

โดยการรับในปีต่อๆไป คาดว่า โจทย์ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

น้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าลาดกระบัง คอร์สของเราครอบคลุมหมด กดที่นี่

สำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม สามารถนัดเข้ามารับการแนะแนวได้เสมอครับ