[นร.เก่า] คอร์สสถาปัตย์ SUMMER ม.4/ม.5/ม.6

หลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่]
ม.4=ม.3 ขึ้น ม.4
ม.5=ม.4 ขึ้น ม.5
ม.6=ม.5 ขึ้น ม.6

คอร์สนี้สำหรับ ม.5-6 ถูกออกแบบมาให้
- คอร์สต่อเนื่อง ถูกพัฒนาหลักสูตรเป็นปีที่ 14 แล้ว ในคอร์ส Summer นี้ น้องจะมีเวลาฝึกทักษะมากกว่าปกติ
ทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นไปพอสมควร คอร์สนี้ทำให้พี่ๆสอบติดไป 700-800 คน ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา
- คอร์สนี้สำหรับน้องที่จะเน้นสอบ PAT4 สอบตรงโควต้า ทำ Portfolio และสอบ INDA
จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส เปิดเทอม (แนะนำในห้องเรียน)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Important!

ใบสมัคร ตารางเรียน/แผนการเรียน


Important!

คลิก เพื่อขยายImportant!

คลิก เพื่อขยาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………….