• คอร์สติวสถาปัตย์ SUMMER 2018

Screen Shot 2018-01-16 at 2.11.53 PM

[นร.ใหม่] คอร์สสถาปัตย์ SUMMER ม.4/ม.5/ม.6

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] ม.4=ม.3 ขึ้น ม.4 ม.5=ม.4 ขึ้น ม.5 ม.6=ม.5 ขึ้น ม.6 คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ – ให้น้องได้ทดลองเรียนเบื้องต้น เพื่อเช็คความมั่นใจในตนเอง หรือ เรียนจริงจังเพื่อสอบ – ทดลองเรียน พื้นฐานการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในเบื้องต้น – เรียนจริงจังเพื่อปูพื้นฐานที่ดีในการทำข้อสอบในคอร์สต่อไป – รู้จักสาขาต่างๆของสถาปัตยกรรม และวิธีการสอบและการเตรียมตัวสอบเข้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส เปิดเทอม (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

[พิเศษ] คอร์สสถาปัตย์ SUMMER ม.4/ม.5/ม.6 แบบจัดเอง

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] ม.4=ม.3 ขึ้น ม.4 ม.5=ม.4 ขึ้น ม.5 ม.6=ม.5 ขึ้น ม.6 คอร์สนี้สำหรับ ม.4-5-6 ถูกออกแบบมาให้ – น้อง ที่สนใจจะเรียนทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม แต่อยากลองเรียนดูก่อนเพื่อความมั่นใจ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีในความถนัดทางสถาปัตยกรรม คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ ที่ไม่เคยเขียน หรือ เขียนไม่เป็น พัฒนาฝีมือต่อเนื่องจนสอบติดคณะสถาปัตยกรรมไปไม่ต่ำกว่า 700 คนตลอด 10 ปี วัตถุประสงค์ ของคอร์สนี้ เพื่อจัดเอง เลือกวันเอง ความต้องการของผู้เรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »

Screen Shot 2018-01-16 at 2.13.59 PM

[นร.เก่า] คอร์สสถาปัตย์ SUMMER ม.4/ม.5/ม.6

Shareหลักสูตร แนะนำ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมสำหรับน้อง  ม.4-5-6 [นักเรียนใหม่] ม.4=ม.3 ขึ้น ม.4 ม.5=ม.4 ขึ้น ม.5 ม.6=ม.5 ขึ้น ม.6 คอร์สนี้สำหรับ ม.5-6 ถูกออกแบบมาให้ – คอร์สต่อเนื่อง ถูกพัฒนาหลักสูตรเป็นปีที่ 14 แล้ว ในคอร์ส Summer นี้ น้องจะมีเวลาฝึกทักษะมากกว่าปกติ ทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นไปพอสมควร คอร์สนี้ทำให้พี่ๆสอบติดไป 700-800 คน ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา – คอร์สนี้สำหรับน้องที่จะเน้นสอบ PAT4 สอบตรงโควต้า ทำ Portfolio และสอบ INDA จบคอร์สนี้ แล้วแนะนำให้ต่อคอร์ส เปิดเทอม (แนะนำในห้องเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

View page »