• เตรียมพื้นฐานออกแบบ+สถาปัตย์ ม.1-2-3[นร.ใหม่+เก่า] ปิดเทอม ต.ค.

: DRAWING + ออกแบบฯ นักเรียนใหม่ : ม. 1-2-3  นักเรียนใหม่ และ นักเรียนเก่า

คอร์สนักเรียนใหม่สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีมาบ้างจากที่อื่น / มีพื้นฐานมาแล้วจากที่นี่ : )
ปรึกษาการเรียน แนะแนวทางสายงานออกแบบกับ “พี่แตงกวา”
โดยตรง https://www.facebook.com/artstudiocafe
ปรึกษาคอร์ส-ถามเส้นทาง  https://www.facebook.com/artstudiocafe

(ทุกคอร์ส มีคอร์สที่ Level Up ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันสอบ)

ปรึกษา การลงคอร์สต่อจากคอร์สแรก ได้ ในห้องเรียน หรือทาง INBOX
ไปหา “พี่แตงกวา” โดยตรง https://www.facebook.com/artstudiocafe

Important!

คอร์สปูพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบคณะต่างๆในอนาคต

[A] คณะ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร – ภาควิชา
: ออกแบบตกแต่งภายใน
: ออกแบบนิเทศศิลป์
: ออกแบบผลิตภัณฑ์
: ออกแบบเครื่องประดับ
: ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
: ออกแบบเครื่องเคลือบฯ
: ออกแบบแฟชั่น
[B] คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
: นฤมิตศิลป์ – เรขศิลป์ <Graphic Design>
: นฤมิตศิลป์ – นิทรรศการศิลป์ <Exhibition Design>
: นฤมิตศิลป์ – หัตถศิลป์  <Ceramic / Craft>
: นฤมิตศิลป์ – แฟชั่น <Fashion Design>
: ทัศนศิลป์
[C] คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
: สาขา ศิลปศึกษา (5 ปี)
[D] คณะศิลปกรรมศาตร์ มศว ประสานมิตร
: สาขา ออกแบบสื่อสาร / เครื่องประดับ / แฟชั่น
[E] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เฉพาะ 3 สาขานี้เท่านั้น
: ออกแบบนิเทศศิลป์ / การถ่ายภาพ / ภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย
[F] COMMDE จุฬาฯ / IDD ธรรมศาสตร์
[G] สถาปัตยกรรมทุกภาควิชา ทุกมหาวิทยาลัย ในระบบไทย และ นานาชาติ (INDA CHULA)

Warning!

วันแรกที่มาเรียนผู้เรียนต้องนำอุปกรณ์มาดังนี้
1. กระดานรองเขียน ขนาดประมาณ A2 (สามารถเทียบขนาด A2=A4 สี่แผ่นต่อกัน)
2. ตัวหนีบกระดาษ 4 ตัว แบบใดก็ได้
3. คัตเตอร์เหลาดินสอ (ผู้สอนจะสอนเหลาแบบถูกวิธีให้)
4. ดินสอ EE ยี่ห้อ สเตทเลอร์ จำนวน 6-12 แท่ง (เท่านั้น ยี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้)
กระดาษมีจำหน่ายที่เรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Important!

BROCHURE : ตารางเรียน ม.1-2-3Warning!

วันแรกที่มาเรียนผู้เรียนต้องนำอุปกรณ์มาดังนี้
1. กระดานรองเขียน ขนาดประมาณ A2 (สามารถเทียบขนาด A2=A4 สี่แผ่นต่อกัน)
2. ตัวหนีบกระดาษ 4 ตัว แบบใดก็ได้
3. คัตเตอร์เหลาดินสอ (ผู้สอนจะสอนเหลาแบบถูกวิธีให้)
4. ดินสอ EE ยี่ห้อ สเตทเลอร์ จำนวน 6-12 แท่ง (เท่านั้น ยี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้)
กระดาษมีจำหน่ายที่เรียน

เลือกไม่ถูก : ต้องการคำแนะนำในการลงคอร์ส : พี่แนะนำให้ถามพี่แตงกวาเลย www.facebook.com/artstudiocafe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….