• คอร์สเตรียมทำ PORTFOLIO สำหรับน้องๆ ม.5-6 โดยเฉพาะ ภาคINTER

คอร์สเตรียมทำ PORTFOLIO สำหรับน้องๆ ม.5-6 โดยเฉพาะภาคอินเตอร์
COMMDE / INDA : CHULA
ARCH / INTERIOR / ID / COMMDES •SOA+D : KMUTT
MULTIMEDIA DESIGN : SILPAKORN
COMMUNICATION DESIGN MUIC
หรือเตรียมทำ PORTFOLIO เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

• คอร์สเราจะแบ่งออกเป็น
1. คอร์ส 1 เน้นงานพื้นฐาน ขาวดำ ตั้งแต่ ILLUSTRATION DRAWING และ COMPOSITION SYMBOL LOGO
2. คอร์ส 2 เน้นงานพื้นฐาน สี ตั้งแต่การลงสี (สีตามถนัด) โดยเน้น POSTER การออกแบบคาร์แรกเตอร์ ฯลฯ
3. คอร์ส 3 เน้นรวบรวมผลงาน กำหนดทิศทาง การ Layout รูปเล่ม และทำงาน 3D เพื่อรวบรวมรูปเล่มทำ Portfolio
โดยผู้เรียนอาจเรียน คอร์ส 1-2 มากกว่า 1 คอร์ส ก็ได้ เพื่อความแน่นและแม่นยำในพื้นฐาน

การสมัคร :
- สามารถ ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ ARTSTUDIO
- หรือ โอนผ่านบัญชีด้านล่าง และกรอกใบสมัครนี้ และสลิป ส่งมาทาง LINE id : artstudioline