[ตอนพิเศษ] ถ้าจะเรียน “INTERIOR” มีตัวเลือกที่ไหนบ้าง ที่เป็นคณะสถาปัตย์/คณะมัณฑนศิลป์

ครั้งนี้….เป็นตอนพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง “การออกแบบภายใน กับ สถาปัตยกรรมภายใน”
ซึ่งคาบเกี่ยวกับบทความ “จะเรียนสถาปัตย์ต้องรู้ กับ จะเรียนออกแบบต้องรู้ ”
ก็เลยจะลง Link ทั้ง 2 บทความเลยละกันครับ :)


12 ปีที่ผ่านมา หนึ่งคำถามที่ได้รับการถามมากที่สุดคือ……….
“สถาปัตยกรรมภายใน กับ คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน ต่างกันอย่างไร”
“วิชาการสอบเหมือนกันไหม”
“ทำงานเหมือนกันเลยไหมหลังจบ”
“สอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้ไหม เพราะอยากออกแบบบ้านด้วย”

ถ้างั้น เรามาดูสรุป กันเลยดีกว่า……ว่า
• ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา
• ระบบการรับการสอบ
• สายการศึกษาที่รับ
• เข้าไปมีต้องเรียนคณิตวิทย์ไหม กรณีที่เราสอบติด
• เตรียมตัวยังไงในการสอบ ต้องติวอะไรบ้าง

———————————————————————————————————————————-
ดูตารางเลยครับ [กดที่ภาพเพื่อขยายได้]


———————————————————————————————————————————-
1. ระยะเวลาการเรียน

• สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน 4 ปี (รวมถึงสาขาออกแบบภายในที่พระนครเหนือด้วย)
ส่วน ธรรมศาสตร์ เค้าให้วุฒิ วท.บ. อยู่แล้ว ก็เลยเรียน 4 ปี แต่ไม่มีผลอะไรกับการทำงานนะครับ

———————————————————————————————————————————-
2.ระบบการสอบ

• สถาปัตย์ภายใน ส่วนใหญ่  มีทั้งระบบสอบตรง และสอบ admission สำหรับการระบบการสอบให้ติดตามเป็นปีต่อปี
(ดูตาราง) บางที่ก็รับตรงล้วนๆเช่นลาดกระบัง และโดยปกติ จะรับตรงมากกว่าแอดฯเกือบจะเสมอๆ

• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน
[คณิต+วิทย์+ไทย+อังกฤษ+สังคม40% ของส่วนกลาง 9 วิชาสามัญ]+[วาดเส้นมัณฑนศิลป์30%+ออกแบบภายใน30%]
กดอ่านบทความเรื่องมัณฑนศิลป์ ใช้อะไรสอบบ้างได้ที่นี่
*** ตรงนี้ มัณฑนศิลป์ ปฏิบัติโหดกว่า แต่ขอบอกว่า วิชาการโหดกว่าโอเนต โดยเฉพาะ วิทย์กับคณิต ***
———————————————————————————————————————————-

3.การเลือกคณะเมื่อคะแนนออก (ระบบ admission)
• สถาปัตย์ภายใน เลือกได้หลายที่ จุฬาฯ / ลาดกระบัง / บางมด / ธรรมศาสตร์
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน มีที่เดียวคือ “คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร” ไม่มีระบบ admission
และพระนครเหนือ ก็มีการเรียนการสอน โดยให้วุฒิ ศิลปบัณฑิต ไม่แตกต่างกัน (สังกัดคณะสถาปัตย์)

Important!

มัณฑนศิลป์ มีเกณ์ฑวิชาเฉพาะขั้นต่ำที่ 50 คะแนน
เช่น หากวาดเส้นได้ 100 คะแนน แต่ออกแบบภายในได้ 49 ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณา
เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาการก็อยู่ที่ 30%

4.จำนวนรับ
• สถาปัตย์ภายใน จุฬาฯ / ลาดกระบัง / บางมด / ธรรมศาสตร์ รับที่ละ 30-40 คน รวมๆทุกมหาลัยประมาณ 120-130 คน
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน รับ 50-60 คนแล้วแต่ปีการศึกษา (ไม่รวมโควต้่าประมาณ 3-5 คน)

5.การเรียนการสอนคำนวณ
• สถาปัตย์ภายใน จุฬาฯ มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหลังจบทำงานแล้ว 2 ปี
เพราะมี วิชาคำนวณและ Construction
• สถาปัตย์ภายใน ลาดกระบัง มีคำนวณพอสมควร เช่น สถิติ แคลคูลัส และแมคคานิกส์
• สถาปัตย์ภายใน บางมด เรียนเป็นภาษาอังกฤษ มีคำนวณ ฯ ฟิสิกส์
• สถาปัตย์ภายใน ธรรมศาสตร์ เรียน 4 ปี ก็เหมือนสถาปัตย์หลายๆที่
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายในและพระนครเหนือ มีคำนวณตัวเดียวคือ คณิตศาสตร์ของนักออกแบบ เช่นการหาพื้นที่วงกลมฯลฯ
(วิชาสถิติ พระนครเหนือ)

6.ลักษณะ Concept ของการเรียน
• สถาปัตย์ภายใน เน้นงานสถาปัตยกรรม+งานออกแบบภายใน < ซึ่งก็แล้วแต่ style ของแต่ละที่ >
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน เน้นการตกแต่ง และออกแบบภายใน (decorate)

7.คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบติด
• สถาปัตย์ภายใน สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษาก็ได้ ที่ไม่เกลียดคำนวณเรียนเสริม ฟิสิกส์ ฝึกความถนัดทางสถาปัตย์มา
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ทุกสายที่ขยันฝึก วาดเส้น และออกแบบภายในมาอย่างหนัก

8.สัดส่วนและระยะเวลาการแบ่งเวลาติว
• สถาปัตย์ภายใน ฝึก 6-16 เดือน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง สม่ำเสมอ (เรียนคอร์สความถนัดทางสถาปัตย์)
• มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ฝึก 10-24 เดือน สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง สม่ำเสมอ (เรียนคอร์สวาดเส้น ออกแบบ)

9.หน้าที่การงาน
• ทั้งสองสาขา ทำงานคล้ายคลึงกัน
• แต่ภายในจุฬาฯ จะสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้
• การทำงานทั้งสองสาขาค่อนข้างคล้ายกันมากๆ
• ฐานเงินเดือนของราชการ สถาปัตย์จะมากกว่าหน่อย (ตามระเบียบของแต่ละที่)  แต่เอกชนเท่าๆกัน
• แทบไม่ต่างกันครับตอนทำงาน

10.การศึกษาต่อ

• สถาปัตย์ภายใน ศึกษาต่อสาขาสถาปัตยกรรมหลักได้ (ต่างประเทศ) – ต้องเรียนพื้นฐานเสริม
และต่อทางสายออกแบบได้ทั้งหมด  * ภายใน ของ จุฬาฯ จะต่อโท ส.ถ. หลักได้
• มัณฑนศิลป์ ต่อสายสถาปัตย์หลักไม่ได้ แต่ภายในได้่ และต่อสายออกแบบได้ทั้งหมด

พี่ขอสรุปว่า…. ถ้าใครชอบอะไรก็เลือกอันนั้น
• ถ้าเข้ามัณฑนศิลป์ ก็ต้องเตรียมตัวฝึกหนักยาวเป็นปีๆ
เขียนวันละหลายๆรูป

Warning!

ใช้ระยะเวลาฝึกฝนมากพอสมควร

• ถ้าใครเข้าสถาปัตย์ ต้องเก็บ GPAX ให้ดีๆ ขยันๆทุกวิชา เตรียมความถนัดอย่างน้อย 1 ปี วิชาการต้องโอเคพอสมควร ถ้าจุฬาฯ ศิลปากร GPAX เท่าที่คำนวณ ต้องพ้น 3.00 ถึงจะสบายหน่อย (จุฬาฯ รับตรง เกณ์ขั้นต่ำ 3.00)

Important!

สุดท้าย มหาวิทยาลัยเป็นคนเลือกเรา เราแค่เตรียมตัวทำให้มหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าให้เค้ารับเราให้ได้
เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่แรก แต่ถ้าเราติดสองที่เมื่อไหร่ เราจะมีสิทธิ์เลือก ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด
เพื่อมหาวิทยาลัยในฝันของเรา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อ่าน “จะเรียนออกแบบต้องรู้”
ตอนที่ 1 คณะออกแบบมีที่ไหนบ้าง http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2666
ตอนที่ 2  คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ใช้อะไรสอบบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2725

อ่าน “จะเข้าสถาปัตย์ต้องรู้”
1 ระบบการรับเข้าศึกษา(ระบบสอบ) ของคณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2576
2 คณะสถาปัตย์ รับสายการศึกษา สายไหนบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2582
3 คณะสถาปัตย์ รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2591
4. วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2622
5. เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629
6. หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ/พระจอมเกล้าธนบุรี http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2649
7. สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2709

บทความทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
หากประสงค์จะเผยแพร่ โปรดติดต่อแอดมิน www.facebook.com/artstudiopage

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++