จะเรียนออกแบบ”ต้องรู้” [ตอน2] คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ใช้อะไรสอบบ้าง?

คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร (Faculty of Decorative Art)

ถือว่าเป็นสถาบันที่สอนทางด้านออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ก่อตั้งโดย อ.ศิลป์ พีระศรี เปิดสอนเมื่อปี 2499  โดยปัจจุบันมี 7 ภาควิชา

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
7. สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

ซึ่งทุกคนเลื่องลือเรื่อง “สอบเข้ายาก” เป็นอันดับต้นๆ
แต่เพราะอะไรถึงสอบเข้ายาก เค้าใช้อะไรสอบเข้าบ้าง
เกรดเฉลี่ยใช้หรือไม่? เดี๋ยวเรามาดูกัน……

สำหรับน้องๆที่จะสอบ น้องต้องสมัครของทางคณะมัณฑนศิลป์
และน้องต้องสมัคร 9 วิชาสามัญจาก สทศ ด้วย คือต้องสอบให้ครบ
ไม่เช่นนั้น น้องจะอดเข้าคณะนี้แน่ๆ ซึ่งสัดส่วน ก็เป็นไปตาม พายกราฟ ด้านบนคือ
1 . วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ มีสัดส่วน 30%
2. วิชาออกแบบ มีสัดส่วน 30%
(เช่นน้องจะเข้า ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ น้องก็ต้องไปสอบทั้ง 3 วิชา
หรือน้องจะเลือกหมดเลยทั้ง 7 อันดับก็ได้ และทางที่ดี คณะนี้เข้ายากมากๆ เลือกไว้เยอะหน่อยก็ได้ เพราะตอนจบการศึกษา
พบว่า บัณฑิต มีความสามารถในการทำงานข้ามสายงานกันมาก เพราะนักออกแบบ ถ้ามีความสนใจส่วนตัวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
สิ่งที่ตนเรียนอยู่ ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นกัน)
3. 9 วิชาสามัญ ขึ้นชื่อว่า “9 วิชาฯ ” แต่เราสอบแค่ 5 ตัวก็พอแล้ว เพราะเค้าใช้แค่นั้น ซึ่งก็จะมีวิชา
ไทย อังกฤษ สังคม คณิต 1 และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหา ใกล้เคียงกับโอเนต

เกณฑ์ ขั้นต่ำ คืออะไร?
ประเด็นที่ร่ำลือกันว่า …. คณะมัณฑนศิลป์นี้เข้ายาก ก็มาจากเกณฑ์ขั้นต่ำนี่แหละ !!!
เช่น….พี่สมมติสถานการณ์นะ ว่า 4 คนนี้อยากเข้านิเทศศิลป์ และ ออกแบบภายใน

นาย ก สอบได้คะแนนดังนี้
วาดเส้น 99 คะแนน  ออกแบบนิเทศศิลป์ 100 คะแนน ออกแบบภายใน 100 คะแนน 9 วิชาฯ รวมได้ 145 จาก 500 คะแนน

นาย ข สอบได้คะแนนดังนี้

วาดเส้น 49 คะแนน  ออกแบบนิเทศศิลป์ 80 คะแนน ออกแบบภายใน 59 คะแนน 9 วิชาฯ รวมได้ 499 จาก 500 คะแนน

นาย ค สอบได้คะแนนดังนี้

วาดเส้น 90 คะแนน  ออกแบบนิเทศศิลป์ 49 คะแนน ออกแบบภายใน 80 คะแนน 9 วิชาฯ รวมได้ 160 จาก 500 คะแนน

นาย ง ได้คะแนนสอบดังนี้

วาดเส้น 80 คะแนน  ออกแบบนิเทศศิลป์ 65 คะแนน ออกแบบภายใน 75 คะแนน 9 วิชาฯ รวมได้ 180 จาก 500 คะแนน

ถามว่า ใครได้ไปต่อ….. (มีสิทธิ์ ลุ้นผลสอบติด)
• นาย ก เทพปฏิบัติมากๆ  แต่ “หมดสิทธิ์ไปต่อ เพราะตกวิชาการ”
• นาย ข เทพวิชาการมากๆ  เทพออกแบบนิเทศศิลป์ แต่ “หมดสิทธิ์ไปต่อ” เพราะตกวาดเส้นตัวเดียว ถึงแม้ว่า นาย ข จะได้ 100
วิชาออกแบบอื่นๆ แต่ก็ไปต่อไม่ได้ เนื่องจากตก “วาดเส้น”
• นาย ค เทพวาดเส้น ออกแบบภายในคะแนนดี วิชาการผ่าน แต่ตก นิเทศศิลป์ ดังนั้น “มีสิทธิ์ลุ้นออกแบบภายใน”
• นาย ง ผ่านทุกตัว บางตัวพอใช้ บางตัวดี ดังนั้น “มีสิทธิ์ลุ้นทั้งนิเทศฯ และ ออกแบบภายใน”

** หมายเหตุ วิชาวาดเส้น วิชาออกแบบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
** หมายเหตุ วิชาสามัญ คะแนนเต็ม วิชาละ 100 คะแนน เวลาคิดคะแนน ใช้คะแนนรวม 5 วิชา

ต่อไป เรามาดูกราฟคะแนนขั้นต่ำที่ดูง่ายๆ กันดีกว่า


จากกราฟฟิคกราฟแท่ง จะเห็นว่า ที่มันสอบเข้ายาก เพราะต้องพยายาม Balance คะแนนของตนเอง ให้ผ่านทั้ง 3 อย่าง
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ทางคณะฯ กำหนดไว้……
ทีนี้ ก็รู้แล้วว่า ที่เข้ายากนั้นเพราะว่า…….

1. คณะฯ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
2. วิชาที่สอบ มีความยาก ต้องใช้เวลาฝึกฝน โดยเฉพาะ ปฏิบัติ ที่ให้คะแนนกันค่อนข้างยาก

ขึ้นชื่อว่า น้องๆที่จะเรียนออกแบบ โดยมากกว่าครึ่ง จะไม่ชอบเรียนวิชาการ
แต่วิชาสามัญ มันไม่ได้ถึงขนาดยากจนทำไม่ได้ ให้น้อง โฟกัสไปที่ วิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้มากๆ เน้นคะแนนให้เยอะๆ และวิชาสังคม ให้เลือกอ่าน
และทำโน้ตย่อ ส่วน คณิต อันนี้แล้วแต่….. ส่วนวิทย์ ก็เลือกเป็นเรื่องๆไปครับ :)

ส่วนวิชาปฏิบัติ โดยเฉพาะ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ จะพลาดไม่ได้ และต้องทำคะแนนให้ได้ดี และการที่จะทำได้ดี
จะต้องมีการฝึกตั้งแต่เนิ่นๆ และสม่ำเสม ยังไงก็ไม่พลาดครับ

—————————————————————————-—————————————————————————-

อ่าน จะเรียนออกแบบต้องรู้

ตอนที่ 1 คณะออกแบบมีที่ไหนบ้าง http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2666
ตอนที่ 2  คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ใช้อะไรสอบบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2725

บทความทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน หากสนใจเผยแพร่ กรุณาติดต่อ
www.facebook.com/artstudiopage 

—————————————————————————-—————————————————————————-