จะเข้าสถาปัตยกรรม ต้องรู้ ! [ภาค7] สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง?

สำหรับน้องๆ ที่ “สนใจ” และต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีเรื่องที่น้องๆ “ต้องรู้” อยู่หลายๆเรื่องเหมือนกัน  เพราะเรื่องเหล่านี้
จะเพิ่มโอกาสให้กับน้องในการสอบติด

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่น้องๆ จะต้องทราบนั้นก็คือ
แต่ละมหาวิทยาลัย ที่มีคณะสถาปัตยกรรม มีภาควิชา หรือสาขาวิชาอะไรบ้าง
เรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าครับ ขอเล่าเฉพาะ อันที่มีคนถามถึงก่อนนะครับ ทั้ง กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
——————————————————————————————————————————
** จริงๆ คณะสถาปัตย์ ที่สอนโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีเยอะแยะมากมาย แต่ในวันนี้
ขอยกตัวอย่างเฉพาะที่น้องๆเคยสอบถามมา และจากประสบการณ์การติวมามากกว่า 12ปี น้องมักจะเลือกมหาลัยเหล่านี้ **
——————————————————————————————————————————

 

หรือจะดูตารางไปเลยก็ง่ายดี แล้วค่อยลงไปอ่านรายละเอียด ** กดรูปเพื่อขยาย **

——————————————————————————————————————————
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
1.1. สถาปัตยกรรม
1.2. สถาปัตยกรรมภายใน
1.3. ภูมิสถาปัตยกรรม
1.4. สถาปัตยกรรมผังเมือง
1.5. สถาปัตยกรรมไทย
1.6. ออกแบบอุตสาหกรรม
1.7. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ)
1.8. นิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

note
ก็เรียกได้ว่า จุฬาฯ มีสาขาวิชาเยอะที่สุด ณ ตอนนี้ ในวิชา “สถาปัตยกรรม”

——————————————————————————————————————————
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
2.1. สถาปัตยกรรม
2.2. สถาปัตยกรรมไทย

note
หลายๆคน อาจเข้าใจผิด คิดว่าสถาปัตย์ศิลปากรมี
“สถาปัตยกรรมภายใน” ซึ่ง เรียนให้ทราบว่า “ไม่มี”
เพราะวิชาออกแบบภายใน จะอยู่ในคณะ “มัณฑนศิลป์”

——————————————————————————————————————————
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
3.1. สถาปัตยกรรม
3.2. ภูมิสถาปัตยกรรม
3.3. สถาปัตยกรรมภายใน
3.4. ศิลปอุตสาหกรรม
3.5. สนเทศสามมิติ
และมีสาขาที่เกี่ยวกับศิลปะ และการออกแบบ ดังนี้
3.6. นิเทศศิลป์
3.7. การถ่ายภาพ
3.8. ภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย
3.9. วิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)

note
ลาดกระบังก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่มีจำนวนรวมภาควิชาที่มาก
แต่ก็มีสาขาที่เรียนเกี่ยวกับออกแบบและศิลปะอยู่ด้วยเกือบครึ่ง
จัดว่าเป็นคณะที่รวมพลคนศิลป์ที่จำนวนรวม “มากที่สุด” แห่งหนึ่งของประเทศ
เพราะปีๆนึง มีคนรวมกันมากกว่า 350 คน

——————————————————————————————————————————
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
4.1. สถาปัตยกรรม
4.2. ภูมิสถาปัตยกรรม
4.3. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) เป็นสาขาใหม่ล่าสุด (นวัตกรรมอาคาร)

note
เกษตร มีหลักสูตร 4 ปีแล้ว รายละเอียดติดตามได้ที่เวบของทางคณะฯ

——————————————————————————————————————————
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
5.1. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี / 4+2ปี ตรีควบโท)
5.2. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 4 ปี)
5.3. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
5.4. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 4 ปี)
5.5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตร 4 ปี) บริหารจัดการ
5.6. Urban Design and Development (International Program) (หลักสูตร 4+1 ปี ตรีควบโท)
5.7. Design, Business & Technology Management (English program ตรีควบโท)

note
ธรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีที่ไหนจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักสูตร ตรีควบโท ต่างๆเป็นต้น เอาเป็นว่าถ้าสนในอันไหน
ก็เข้าไปดูที่เวบของสถาปัตย์ธรรมศาสตร์ได้เลย
——————————————————————————————————————————
6. พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
6.1. สถาปัตยกรรม
6.2. สถาปัตยกรรมภายใน
6.3. ออกแบบอุตสาหกรรม
6.4. นิเทศศิลป์

note
บางมดเป็นคณะสถาปัตย์ คณะเดียวของรัฐ ในประเทศ ที่สอนเป็นอินเตอร์ทั้งหมด
ทุกภาควิชา
——————————————————————————————————————————

7. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
7.1. สถาปัตยกรรม
7.2. ออกแบบภายใน (ศิลปบัณฑิต 4 ปี)
7.3. ออกแบบเซรามิกส์ (ศิลปบัณฑิต4 ปี)
7.4. ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศิลปบัณฑิต4 ปี)

note
เดิมที พระนครเหนือยังไม่มีสถาปัตยกรรม แต่มีการสอนออกแบบภายใน
โดยเป็น ม.รัฐอีกที่หนึ่ง ที่สอนออกแบบภายใน นอกเหนือจากมัณฑนศิลป์ ศิลปากร
(ออกแบบภายในนะครับ ไม่ใช่สถาปัตยกรรมภายใน)
——————————————————————————————————————————
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
8.1. สถาปัตยกรรม
8.2. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)

note
สถาปัตยกรรม ม.ช. มีการเรียนการสอน สถาปัตย์แบบ 5 ปีมานานแล้ว
ล่าสุด ก็มีหลักสูตร 4 ปี ให้เป็นทางเลือกด้วย
——————————————————————————————————————————
9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
9.1. สถาปัตยกรรม
9.2. ออกแบบอุตสาหกรรม

note
สถาปัตย์ ม.ข. เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2531 ปัจจุบันมี 2 ภาควิชา
และถือว่าเป็นคณะสถาปัตย์ นอก กรุงเทพ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด
——————————————————————————————————————————
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
10.1. สถาปัตยกรรม
10.2. สถาปัตยกรรรมภายใน
10.3. สถาปัตยกรรมผังเมือง
10.4. การจัดการงานก่อสร้าง  (หลักสูตร 4 ปี)
10.5. นฤมิตศิลป์ (ออกแบบ กราฟฟิค สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์) (ศิลปกรรม)

note
มหาสารคาม จัดเป็นคณะสถาปัตย์ที่มีสาขาวิชาสอนค่อนข้างมาก
ณ ตอนนี้ มีหลักสูตร 4 ปี (บริหารการก่อสร้าง) เป็นวุฒิ ว.ทบ.
——————————————————————————————————————————
11. มหาวิทยาลัย นเรศวร (พิษณุโลก)  มีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้
11.1. สถาปัตยกรรม
11.2. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศิลปกรรม)
11.3. Innovative media design (ศิลปกรรม)
11.4. Visual Art design (ศิลปกรรม)

note
มีสาขาเดียวที่เป็นสถาปัตยกรรม
นอกนั้น สาขาวิชาอื่นๆ เป็นการเรียนการสอนที่เป็นการออกแบบ
เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค และ ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
——————————————————————————————————————————
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
12.1. สถาปัตยกรรม
12.2. ภูมิสถาปัตยกรรม
12.3. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี)

note
แม่โจ้ เปิดคณะสถาปัตย์ มาตั้งแต่ปี 2549 เดิมที
เคยอยู่ร่วมกับคณะเกษตร เป็นรายวิชา แต่ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
จนแยกเป็นคณะฯ ปัจจุบัน มีแม่โจ้เพียงที่เดียว ที่เปิดหลักสูตร 4 ปี
และ 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ Landscape
——————————————————————————————————————————
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (ปทุมธานี)
13.1. สถาปัตยกรรม
13.2. สถาปัตยกรรมภายใน

note
ราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งที่ที่เปิดรับผู้ที่จบ ป.ว.ส. มาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรเรียนต่อเนื่อง 3 ปี
และในปัจจุบัน ก็รับนักศึกษาแบบหลักสูตร 5 ปีด้วย
——————————————————————————————————————————
14. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช)
14.1. สถาปัตยกรรม
14.2. ออกแบบอุตสาหกรรม

note
เป็นมหาวิทยาลัยทางภาคใต้ ที่เดียวที่ทำการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม
เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

——————————————————————————————————————————

เมื่อเราได้รู้ว่า แต่ละที่ มีสอนสาขาอะไรบ้างแล้ว
เราจะได้เล็งๆสาขาวิชาที่เราชอบเอาไว้ และค่อยดูในตอน
เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629

จะได้เตรียมตัวได้ทัน :)
คอยพบกับตอนต่อไป ที่รับรองเหมือนเดิมว่า “ต้องรู้” ก่อนเข้า …. รับรองมีประโยชน์แน่ๆ

———————————————————————————————————————————————————-

อ่านภาค 1-7 “จะเข้าสถาปัตย์ต้องรู้”
1 ระบบการรับเข้าศึกษา(ระบบสอบ) ของคณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2576
2 คณะสถาปัตย์ รับสายการศึกษา สายไหนบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2582
3 คณะสถาปัตย์ รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2591
4. วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2622
5. เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629
6. หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ/พระจอมเกล้าธนบุรี http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2649
7. สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2709

บทความทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
หากประสงค์จะเผยแพร่ โปรดติดต่อแอดมิน www.facebook.com/artstudiopage
———————————————————————————————————————————————————-