จะเข้าสถาปัตยกรรม ต้องรู้ ! [ภาค5] เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน

สำหรับน้องๆ ที่ “สนใจ” และต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีเรื่องที่น้องๆ “ต้องรู้” อยู่หลายๆเรื่องเหมือนกัน  เพราะเรื่องเหล่านี้
จะเพิ่มโอกาสให้กับน้องในการสอบติด

คำถาม ที่ ผู้ปกครอง และ น้องๆ จะถามอีกคำถามหนึ่ง ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิต
เข้าข่าย “ถามง่าย” “ตอบง่าย” แต่ “อธิบายได้ยาก” นั่นก็คือ
• ที่ไหน เข้าง่ายที่สุด ในบรรดารับตรง
• ที่ไหน เข้ายากที่สุด ในบรรดาการรับตรง

ส่วนตัว อยากพูดรวมๆว่า
• “ไม่มีที่ไหนที่เข้าง่ายที่สุด และไม่มีที่ไหนที่เข้ายากที่สุด” เพราะจากประสบการณ์ในการสอนมาร่วม 13 ปี
ก็พบว่า…… ในขณะที่น้องคนหนึ่ง อาจสอบติดมหาวิทยาลัย B C D แต่อาจสอบไม่ติดมหาวิทยาลัย A
หรือบางคนสอบติดมหาวิทยาลัย A แต่ที่เหลือคือ B C D อาจไม่ติดเลยก็ได้………เพราะอะไร?……….เรามาดูกัน

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาเป็นตาราง โดยให้ดูง่าย ซึ่งในตารางก็จะมี การรับตรงของมหาลัยต่างๆดังต่อไปนี้

จุฬาฯ
รับตรงปกติ
• สถาปัตยกรรม
• สถาปัตยกรรมภายใน
• ภูมิสถาปัตยกรรม
• สถาปัตยกรรมผังเมือง
รับตรงพิเศษ
• ออกแบบอุตสาหกรรม
• สถาปัตยกรรมไทย

ศิลปากร
• สถาปัตยกรรม

ลาดกระบัง
• สถาปัตยกรรม
• ภูมิสถาปัตยกรรม
• สถาปัตยกรรมภายใน
• ศิลปอุตสาหกรรม

เกษตรศาสตร์
• สถาปัตยกรรม
• ภูมิสถาปัตยกรรม

ธรรมศาสตร์
• สถาปัตยกรรม
• สถาปัตยกรรมภายใน
• ภูมิสถาปัตยกรรม
• สถาปัตยกรรมผังเมือง

พี่ว่า……เรามาดูตารางกันเลยดีกว่าครับ จะได้รู้ว่า ทำไมถึงพูดว่า ไม่มีอะไรเข้ายากและง่าย ถ้าเปรียบเทียบกัน
[ กดคลิ๊กเพื่อขยายภาพได้ ]


[
กดคลิ๊กเพื่อขยายภาพได้ ]

จากตารางที่เราเห็น เราสรุปได้เลยว่า…..ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น หรือกระทั่งในแต่ละภาควิชา ก็มีการใช้วิชาที่สอบ
และองค์ประกอบ ตลอดจนการวัดผลที่แตกต่างกัน เช่น

• จุฬา การรับตรงแบบปกติจะเลือกใช้ PAT4 และ 9 วิชา และการรับตรงพิเศษ จะใช้ PAT1 GAT PAT2 และมีการสอบปฏิบัติเฉพาะด้าน
• ลาดกระบัง ใช้ PAt4 เฉพาะบางภาคฯ แต่เลือกใช้ GAT PAT1 PAT2 และยังต้องส่ง PORTFOLIO และสัมภาษณ์ ขณะที่เกรดเฉลี่ยก็คิดเป็นคะแนนด้วย
และสถาปัตยกรรมภายใน และ ศิลปอุตสาหกรรม ก็ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไปอีก
• เกษตรยิ่งไปกันใหญ่ คือต้องสอบ GAT PAT4 แต่ไม่คิดคะแนนจะดูแค่คะแนนเฉลี่ยผ่าน (ค่ามีนในปีนั้นๆ) และเลือกใช้ 9 วิชาสามัญตามตารางถึง 5 วิชา
และต้องไปสอบข้อสอบของทางคณะทั้งทฤษฎี และปฏิบัติอีก
• ศิลปากร ก็มีการสอบวิชาทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ของตัวเอง และมีการใช้คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ 3 วิชา
• ธรรมศาสตร์ สอบข้อสอบของตัวเองทั้งหมดเลย ทั้งทฤษฎีวิชาการ และปฏิบัติ

จากตรงนี้ พี่เลยสรุปให้ฟังได้ง่ายๆว่า…….ทุกที่ เข้ายาก เข้าง่าย เทียบเท่ากันหมด
เพราะเราไม่สามารถเทียบได้ว่า มหาวิทยาลัยนั้นง่ายกว่าที่นั่นที่นี่ เช่น หากเรามุ่งสอบลาดกระบัง แล้วเราไม่มี Portfolio ก็เท่ากับว่าเราจะสอบไม่ได้
ในขณะที่เราเตรียมสอบจุฬาฯมาโดยมุ่ง ฟิสิกส์ คณิตอังกฤษ แต่เราไม่ได้มุ่งเนั้น GAT เลย ก็อาจจะเข้าเกษตรไม่ได้……เป็นต้น
ดังนั้น การที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่เรียนทางสถาปัตย์
ที่หนึ่ง จำเป็นต้อง

1. มีเป้าหมายเป็นภาควิชาและมหาวิทยาลัยในใจที่ชัดเจนอันดับที่ 1
2. มีเป้าหมายในใจที่ชัดเจนอันดับที่ 2-6 (สำรองเผื่อผิดพลาด)
3. มีการเตรียมตัวด้านวิชาการ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่จะเข้าทั้งเป้าหลักและรอง
4. มีการเตรียมตัวด้านปฏิบัติ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่จะเข้าทั้งเป้าหลักและรอง

เพราะทุกที เข้า “ยากเท่ากันหมด” :)

———————————————————————————————————————————————————-

อ่านภาค 1-7 “จะเข้าสถาปัตย์ต้องรู้”
1 ระบบการรับเข้าศึกษา(ระบบสอบ) ของคณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2576
2 คณะสถาปัตย์ รับสายการศึกษา สายไหนบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2582
3 คณะสถาปัตย์ รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2591
4. วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2622
5. เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629
6. หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ/พระจอมเกล้าธนบุรี http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2649
7. สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2709

บทความทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
หากประสงค์จะเผยแพร่ โปรดติดต่อแอดมิน www.facebook.com/artstudiopage

 

———————————————————————————————————————————————————-