จะเข้าสถาปัตยกรรม ต้องรู้ ! [ภาค4] วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น

สำหรับน้องๆ ที่ “สนใจ” และต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีเรื่องที่น้องๆ “ต้องรู้” อยู่หลายๆเรื่องเหมือนกัน  เพราะเรื่องเหล่านี้
จะเพิ่มโอกาสให้กับน้องในการสอบติด

**** ในปีการศึกษา 60 นี้ ระบบการรับยังเป็นแบบที่กล่าวมาด้านล่าง แต่ในปี 61 อาจจะมีการคงของเดิมไว้บ้าง แต่มีการ
“เลื่อน” เวลาการรับออกไปตามที่ สทศ และหลายๆหน่วยงาน จะกำหนด ****

เรามาพูดถึง “วิชา” และ “สัดส่วนค่าน้ำหนัก” ที่ใช้สอบ ในการสอบแอดมิดชั่น และการสอบตรงดีกว่า
ในเรื่องการสอบแอดมิดชั่นนั้น ไม่ยาก เพราะ % ค่าน้ำหนัก และสัดส่วน เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย
คงมีบางที่ ที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น บางมด กำหนดภาษาอังกฤษ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เป็นต้น
หรือ บางที่ ไม่มีแอดมิดชั่น เช่น ลาดกระบัง คณะสถาปัตย์ ทุกภาควิชา หรือที่จุฬาฯ ก็มีเช่น
ภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น หากเราต้องการเข้าที่ใดที่ไม่มีแอดฯ ก็จำเป็นต้องสอบตรงเท่านั้น

เรามาดูกันดีกว่าว่า สัดส่วนของระบบแอดมิดชั่น มีอะไรบ้าง

จากแผนภูมิวงกลมด้านล่างเราจะเห็นว่า เค้าใช้

GAT รอบที่ดีที่สุด ค่าน้ำหนัก 10%

PAT4 รอบที่ดีที่สุด ค่าน้ำหนัก 40%
ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่ทำให้สอบติด หรือวิชาที่สำคัญที่สุด ก็ยังคงเป็น PAT4 อยู่นั่นเอง
ดังนั้น เวลาแบ่งเวลาในการเตรียมตัวให้ดีที่สุด ก็ให้ดู % ค่าน้ำหนัก

ONET รวมทุกวิชา ค่าน้ำหนัก 30% (วิชาละ 6%)

GPAX รวม 6 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
จะเห็นว่า เกรดมีส่วนช่วยมาก ดังนั้นน้องที่เกรดไม่ดี พยายามอัพเกรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
อย่าถามว่า “ต้องได้เท่าไหร่” ตอบกับตัวเองไปเลยครับว่า ทำได้มาก % ช่วย ก็มีมากครับ

** ในปี 61 มีข่าวบางกระแส บอกว่าไม่อยากใช้ GPAX ดังนั้นน้องๆรุ่น 61 จะต้องดูอย่างใกล้ชิดว่า
% คะแนนจาก GPAX จะเปลี่ยนไป เป็นคะแนนส่วนไหน หรือจะมีอะไรมาถ่วงน้ำหนัก GPAX
หรืออาจจะเป็นอย่างเดิม **

ดังนั้น ใครจะแอดฯ เกรดมาก ก็ได้เปรียบ ทำ PAT4 ได้ดี ก็มีสิทธิ์มาก แถมได้โอเนตช่วยอีก ก็ติดชัวร์ หรือใครไม่ถนัดโอเนต หรือเกรดไม่ดี
GAT ก็มีส่วนช่วยบ้าง :)

———————————————————————————————————————————————————-
ระบบสอบตรง
สิ่งที่น้องๆหลายคนอยากรู้ นั่นก็คือ ระบบรับตรงนั่นเอง
———————————————————————————————————————————————————-
รับตรง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

ในการสอบของจุฬาฯ เค้าจะเรียกการรับตรงออกเป็น 2 แบบคือ
รับตรงแบบ ปกติ = รอผลคะแนน PAT4 และ 3 วิชาจาก 9 วิชาสามัญ (ตามแผนภูมิ) เข้ามาประมวลผล แล้ว “เลือกอันดับที่อยากเข้า”
[สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง]
พร้อมคณะอื่นๆ แล้วประกาศผลทีเดียว โดยผู้สอบ สามารถจะเลือกเป็นคณะสถาปัตย์ทั้ง 4 อันดับ หรือเลือกคณะอื่นๆปนไปด้วยก็ได้
สำหรับระบบรับตรงปกตินี้ จะครบทุกภาควิชา ยกเว้น ภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย และ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

รับตรงพิเศษ = สอบปฏิบัติที่ทางคณะ ออกและกำหนดเกณฑ์เอง โดยใช้ผลของ GAT PAT1 PAT2 เข้ามาคิดคะแนน
โดยดูได้จากแผนภูมิ
หมายเหตุ รับตรงแบบพิเศษ จะประกาศผลสอบก่อนรับตรงปกติประมาณ 2 เดือน

เราจะเห็นว่า สัดส่วน หรือ เกณฑ์การรับของการสอบตรงปกติ และ พิเศษ นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับน้องๆที่ต้องการเข้า
คณะสถาปัตยกรรมไทย และภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม (ที่นี่มีเปิดสอนตั้งแต่ SUMMER – วันสอบ) ก็ต้องเตรียมตัว
ทั้งการสอบตรงที่ต้องฝึกโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการสอบ PAT4 ด้วย เพราะเราต้องเผื่อเก็บคะแนนไว้

ทั้งนี้การสอบทฤษฎี และ ปฏิบัติของสถาปัตยกรรมไทย จะต้องฝึกแยกเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับการติว PAT4
หรือการสอบปฏิบัติ ออกแบบอุตสาหกรรม จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติการตัดกระดาษเป็นรูปทรงสามมิติ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ควบคู่ไปกับการติว PAT4

———————————————————————————————————————————————————-
รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

สำหรับการรับตรงที่นี่ เป็นที่ๆมีรายละเอียด และใช้องค์ประกอบร่วมในการคัดเลือก “เยอะ” ที่สุดในบรรดาการสอบสถาปัตย์
และเป็น มหาวิทยาลัยเดียว ที่ “ไม่เข้าร่วมแอดมิดชั่น” ดังนั้น น้องๆที่จะโฟกัสเข้ามหาวิทยาลัยนี้ จำเป็นต้อง
เตรียมตัวดี ทั้งนี้ การรับตรงของที่นี่ ได้แยกภาควิชา โดยแต่ละภาควิชา ก็มีการใช้องค์ประกอบ และสัดส่วน ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

สถาปัตยกรรม
ทั้ง 2 ภาควิชานี้ ใช้ GAT PAT1 PAT2 PAT4 (ตามแผนภูมิภาพ) โดยทางคณะ จะประกาศผลครั้งแรกก่อน
แล้วจึงคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ส่งPORTFOLIO และคำนวณเกรดเฉลี่ย โดยสูตรคำนวณนั้น ง่ายๆคือ
4.00=10% 2.00=0% ดังนั้น ที่ว่าลาดกระบังกำหนดเกรดขั้นต่ำที่ 2.00 ก็มีการนำเอาเกรดมาคิดคะแนนนั่นเอง

ภูมิสถาปัตยกรรม
ในปี 61 มีการรับเฉพาะโควต้าเรียนดี และรับแอดมิดชั่นเท่านั้น

สถาปัตยกรรมภายใน
การรับตรงสถาปัตยฯภายในนั้น เรียบง่าย เค้าแบ่งวิชาออกเป็น 2 วิชาคือ ทฤษฎี และ ปฏิบัติ
โดยทฤษฎีนั้น จะมีวิชาฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ แทรกอยู่ รวมๆกับความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-ตะวันตก
ส่วนปฏิบัติ ก็มีแยกสอบ ในแต่ละปีแนวข้อสอบ ก็เปลี่ยนไปไม่แน่นอน แต่อยู่บนพื้นฐานของการออกแบบภายใน
ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบผ่านรอบแรก ในรอบสัมภาษณ์ จะต้องมีการส่ง PORTFOLIO ด้วย (ทางคณะไม่มีเอกสารแจ้งเรื่องค่าน้ำหนัก %)

ศิลปอุตสาหกรรม
หรือเรียกกันย่อๆว่า id โดยภาควิชานี้ มีการใช้ “วิชาสามัญ” เข้ามาร่วมคิดคะแนนด้วย (คิดคะแนนรวม แล้วคำนวณ %)
และมีวิชาทฤษฎี ที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ทั่วไปด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และมีปฏิบัติที่มีค่าน้ำหนักคะแนนมากที่สุด
(ทางคณะไม่มีเอกสารแจ้งเรื่องค่าน้ำหนัก %)

ดูไปแล้ว ใครจะเข้าลาดกระบัง ก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยว่า …. เราจะเน้นภาคไหน
แต่พี่แนะนำจากประสบการณ์ ว่า อย่างไรก็ตาม วิชา PAT4 ยังต้องทำการติวควบคู่ไปกับการเรียนเสริมลาดกระบัง
โดยของที่เรา จะเรื่มติวลาดกระบังช่วง SUMMER
———————————————————————————————————————————————————-

รับตรง มหาวิทยาลัย ศิลปากร
*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

สำหรับรับตรงที่นี่ เพิ่งอัพเดทเกณฑ์ใหม่ มาเมื่อปี 59 โดยในอดีต ศิลปากรจะออกข้อสอบเองทั้งหมด มาปีล่าสุดก็ขอใช้คะแนน
“วิชาสามัญ” เข้ามาคิดคะแนนด้วย โดยเค้าจะคิด
ส่วนที่ 1 ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ มีค่าน้ำหนัก 35% (คือได้เท่าไหร่ คิดรวมแล้วคำนวณเป็น 35% ไม่แยกวิชา) *** ในปี 61 เพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเป็น 25% ด้วย)
ส่วนที่ 2 วิชาทฤษฎี และปฏิบัติ ในปฏิบัติ ก็คล้ายๆเดิม แต่ทฤษฎี นอกจากมีเรื่องสถาปัตยกรรม มิติสัมพันธ์ และยังมีแทรก
ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ แทรกปนๆอยู่ชอยส์รวมๆ จำนวน 50 ข้อด้วย

ใครก็ตามที่อยากเข้าศิลปากร เพราะเค้ากำหนดเกรดเฉลี่ยต่ำ แล้วไม่เรียนวิชาการ ส่วนตัวพี่ว่าต้องเรียนครับ
ในวิชาสามัญ อย่าน้อย น้องต้องถนัด 1 อย่าง พอใช้ 1 อย่าง และอีก 1 ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
นอกจากวิชาการที่ต้องเตรียมแล้ว ศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นปฏิบัติมากที่หนึ่ง ดังนั้น วิชาความถนัดฯ
ก็ยังคงเป็นหัวใจสำหรับการสอบ และสำหรับการติวศิลปากร เราจะมีข้อสอบให้ทำแทรกไปตั้งแต่คอร์ส ADVANCE ม. 5-6
โดยเรียนควบคู่ไปก้บ PAT4 เพราะตัวเนื้อหา มีส่วนคล้ายกันหลายส่วน

———————————————————————————————————————————————————-
รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

การรับตรง ม.เกษตร เป็นการรับตรงที่มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยการรับตรงเกษตร จะมีการใช้คะแนนวิชาสามัญเข้ามาคิดคะแนนด้วยในปีนี้
ทั้งนี้ สัดส่วนเป็นไปตามแผนภูมิ โดยมีภาควิชา สถาปัตยกรรม และ ภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนหลักสูตรสถาปัตยกรรม 4 ปี *
โดยเน้นในการสอบปฏิบัติและทฤษฎีของทางคณะที่ออกเอง ซึ่งลักษณะข้อสอบ มีความเป็นเอกลักษณ์ และแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลง
ของข้อสอบที่ไม่เหมือนกันเลย

หากใครจะเข้าเกษตร อย่าลืมลงวิชา ไทย และ สังคมด้วย เพราะถ้าไม่ได้สมัคร 2 วิชานี้ตอนสอบ ก็จะสอบเกษตรไม่ได้ครับ
ลักษณะข้อสอบเกษตร จะเป็นการเน้นการแก้ปัญหาที่มีตรรกะแบบสถาปนิก ทั้งนี้ แนะนำให้ติวควบคู่เมื่อเราผ่าน BASIC ไปแล้วครับ :)

**** เกษตร มีการใช้คะแนน GAT และ PAt4 ด้วย แต่ไม่นำมาคิดคะแนน โดยมีเกณฑ์ว่าจะต้องผ่านคะแนนเฉลี่ย ณ ปีนั้นๆ

———————————————————————————————————————————————————-

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** ปัจจุบัน ธรรมศาสตร์ ใช้ระบบ TU STAR จัดสอบ แต่ในปี 61 มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องปฏิบัติตามมติส่วนกลางฯ ที่จะ
รณรงค์ให้ใช้คะแนนจากส่วนกลาง ดังนั้นน้องที่จะเข้า มธ จะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ***

การรับตรงที่นี่ ถือว่าเป็นที่เดียวในตัวอย่างที่ยกหลายๆมหาลัยที่ออกข้อสอบเองทั้งหมด โดยวิชาที่ใช้
มี คณิต อังกฤษ และวิทยาศาสตร์รวมๆ เนื้อหาก้ำกึ่งคล้ายๆโอเนต แต่ยากกว่าเล็กน้อย
และวิชาทฤษฎีสถาปัตย์ และออกแบบที่สอบรวมทุกภาควิชา โดยสัดส่วนค่าน้ำหนัก
ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้ง แต่สามารถคาดเดาได้เหมือนที่อื่นๆคือ วิชาความถนัดฯ มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด

สำหรับใครที่จะเตรียมสอบ มธ. ก็ต้องติวแบบ PAT4 และไปเสริม แยกอีกครั้งเมื่อใกล้ๆสอบ
ทั้งนี้ แนวข้อสอบ มธ มีจำนวนข้อที่มาก แต่ใช้เวลาน้อยที่สุดบรรดาสนามสอบตรงทั้งหมด
เน้นคิด และกล้าทำ และทำให้เสร็จ  (จากสถิติที่เราเก็บ 8 ปี)

*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

———————————————————————————————————————————————————-

ส่วน ม.ช. และ พระนครเหนือ ก็ยังใช้วิธีจัดสอบเอง ซึ่งปีหน้า มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลง

ตอนหน้า จะว่ากันถึงเรื่อง สอบตรงที่ไหนเข้ายาก ที่ไหนเข้าง่าย โดยข้อมูล จะพูดกันถึงตัวเลข ไม่นับความรู้สึก
โปรดติดตามครับ
*** หมายเหตุ ระบบรับตรงในปี 61 จะแปลงร่างเป็นการรับตรงโควต้า หรือรับตรงเช่นเดิม หรือ จะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามกันต่อไป
แต่ในระบบรับตรงแบบใช้คะแนนส่วนกลาง ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับหลายๆที่ เพราะตัวคณะไม่ต้องออกข้อสอบ
และเลือกดึงคะแนนมาใช้ได้เลย ดังนั้น ในปี 61 จึงมีแนวโน้มว่า ระบบการใช้คะแนนส่วนกลางแบบ จุฬาฯ ลาดกระบัง ศิลปากร
และเกษตรศาสตร์ จะมีแนวโน้มคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ***

———————————————————————————————————————————————————-

อ่านภาค 1-7 “จะเข้าสถาปัตย์ต้องรู้”
1 ระบบการรับเข้าศึกษา(ระบบสอบ) ของคณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2576
2 คณะสถาปัตย์ รับสายการศึกษา สายไหนบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2582
3 คณะสถาปัตย์ รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2591
4. วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2622
5. เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629
6. หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ/พระจอมเกล้าธนบุรี http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2649
7. สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2709

บทความทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
หากประสงค์จะเผยแพร่ โปรดติดต่อแอดมิน www.facebook.com/artstudiopage

 

———————————————————————————————————————————————————-