จะเข้าสถาปัตยกรรม ต้องรู้ ! [ภาค3] รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่?

สำหรับน้องๆ ที่ “สนใจ” และต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีเรื่องที่น้องๆ “ต้องรู้” อยู่หลายๆเรื่องเหมือนกัน  เพราะเรื่องเหล่านี้
จะเพิ่มโอกาสให้กับน้องในการสอบติด

ในภาคนี้ จะว่าด้วยเรื่อง “รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่”
สำหรับการสอบสถาปัตย์ ในระบบแอดมิดชั่น เรารู้ไปแล้ว ว่าไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับ
ใครได้เกรดเท่าไหร่ ก็ให้เอาไปคิดเป็นคะแนน 4.00=20% แล้วค่อยเอาไปรวมกับโอเนต GAT
และ PAT4

แต่ในระบบรับตรง เค้าจะมีการประกาศมาเลยว่า เกรดเท่าไหร่มีสิทธิ์สอบ
ในที่นี่ พี่ขอยกเฉพาะคณะที่ยอดฮิต หรือเป็นคณะที่น้องๆถามกันมามากให้ฟังแบบย่อๆ
แต่ครบเครื่องนะครับ อันนี้จะอิงตามเกณฑ์ปีการศึกษา 59 นะครับ

คณะที่รับตรงโดยกำหนดเกรดขั้นต่ำ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
• ระบบ การรับตรงปกติ [ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ของ 9 วิชาฯ + PAT4]
สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน / ภูมิสถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมผังเมือง  = 3.00 จำนวน 5 เทอม

• ระบบ การรับตรงพิเศษ [GAT PAT1 PAT2 + วิชาปฏิบัติที่ทางคณะฯจัดสอบ]
สถาปัตยกรรมไทย = 2.75 จำนวน 5 เทอม
ออกแบบอุตสาหกรรม = 3.00 จำนวน 5 เทอม

————————————————————————————————————

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
• ระบบ การรับตรง [ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ของ 9 วิชาฯ+GAT+PAT4+วิชาทฤษฎี ปฏิบัติที่ทางคณะฯจัดสอบ]
สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม = 2.25 จำนวน 5 เทอม
* เกษตร กำหนด วิชาที่จัดสอบโดย สทศ จะต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ณ ปีนั้นๆ
————————————————————————————————————

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
• ระบบ การรับตรง [ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต +วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ *ทุกวิชาทางคณะฯจัดสอบ]
สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน / ภูมิสถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมผังเมือง  = 2.75 จำนวน 4 เทอม

————————————————————————————————————

คณะสถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร
• ระบบ การรับตรง [ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ของ 9 วิชาฯ + วิชาทฤษฎีที่รวม ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ความถนัด+ ปฏิบัติ ที่ทางคณะฯจัดสอบ]
สถาปัตยกรรม = 2.00 จำนวน 5 เทอม
* ศิลปากร กำหนด วิชาทฤษฎี ปฏิบัติที่ทางคณะจัดสอบ คะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 25%
————————————————————————————————————

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ระบบ การรับตรง [GAT PAT1 PAT2 + PAT4 รวม 50%]+[GPAX 5 เทอม / 4.00=10% 2.00=0%+portfolio30%+สัมภาษณ์10%]
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม = 2.00 จำนวน 5 เทอม

• ระบบ รับตรง [วิชาการ คล้ายโอเนตรวม +ทฤษฎีสถาปัตยกรรมภายใน+ปฏิบัติ]
สถาปัตยกรรมภายใน = 2.00 จำนวน 5 เทอม

• ระบบ รับตรง [วิชาการ คล้ายโอเนตรวม +ทฤษฎีสถาปัตยกรรมภายใน+ปฏิบัติ]
ศิลปอุตสาหกรรม = 2.00 จำนวน 5 เทอม

————————————————————————————————————

โดยสรุป
เราจะเห็นว่า จุฬาฯ ใช้เกรดสูงที่สุดคือ 3.00 รองลงมาก็ ธรรมศาสตร์ 2.75 ตามด้วยเกษตร 2.25
นอกนั้นก็ 2.00 มีเพียง สถาปัตยกรรม และ ภูมิสถาปัตยกรรมลาดกระบัง ที่เอาเกรดมาคิดเป็น % คะแนนด้วย

———————————————————————————————————————————————————-

อ่านภาค 1-7 “จะเข้าสถาปัตย์ต้องรู้”
1 ระบบการรับเข้าศึกษา(ระบบสอบ) ของคณะสถาปัตย์ มีอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2576
2 คณะสถาปัตย์ รับสายการศึกษา สายไหนบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2582
3 คณะสถาปัตย์ รับตรงแต่ละที่ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2591
4. วิชาและ%ที่ต้องใช้รับตรงและแอดมิดชั่น http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2622
5. เฉพาะรับตรงที่ไหน เข้ายาก-ง่ายกว่ากัน  http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2629
6. หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ/พระจอมเกล้าธนบุรี http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2649
7. สถาปัตย์ที่ไหนมีสาขาวิชาอะไรบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2709

บทความทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
หากประสงค์จะเผยแพร่ โปรดติดต่อแอดมิน www.facebook.com/artstudiopage

 

———————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

ในภาคที่ 4 เราจะมาเล่าให้ฟังว่า ทั้งรับตรง และ แอดมิดชั่น สัดส่วนวิชาการ เค้าคิดยังไงเท่าไหร่บ้าง
คอยติดตามภาคหน้าครับผม :)