เตรียมตัว “ทันไหม” ถ้าเริ่มตอน…….นี้

“พี่ๆ ถ้าเริ่มเรียน ตอนนี้ ทันไหม?”
เป็นคำถามยอดฮิตที่น้องๆหลายๆคน ทุกชั้นปี อยากรู้ หลายๆคนถามเพราะความ panic ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไร
และต้องทำอย่างไร ถึงจะเตรียมตัวสอบ “ทัน”

แต่ก่อนที่พี่จะตอบ ก็ต้องแยกเป็นประเด็นๆก่อนว่า

1. ตอนนี้ น้องเรียนอยู่ ม.ไหน แล้ว (พี่ขอนับเป็นเริ่มต้นตอน SUMMER มีนาคม-เมษายน นะครับ)
1.1. น้องอยู่ ม.4 น้องจะมีเวลาเตรียมตัว 2 ปี กับอีก 9 เดือน (หากเริ่ม พ.ค. หรือ ต.ค. ก็หักลบวันไปครับ)
1.2. น้องอยู่ ม.5 น้องจะมีเวลาเตรียมตัว 1 ปี กับอีก 9 เดือน (หากเริ่ม พ.ค. หรือ ต.ค. ก็หักลบวันไปครับ)
1.3. น้องอยู่ ม.6 น้องจะมีเวลาเตรียมตัว 9 เดือน (หากเริ่ม พ.ค. หรือ ต.ค. ก็หักลบวันไปครับ)

หากน้องยังไม่เข้าใจ น้องๆโปรดดูตารางปฏิทินการสอบด้านล่างประกอบ
จะเห็นว่า ฤดูการสอบ จะอยู่ในช่วงเดือน ตุลาคมเป็นต้นไป หรือ ต้นธันวาคม โดยประมาณ  (ข้อมูลอัพเดทปีการศึกษา 58)

สมัยก่อน มหาวิทยาลัย ยังใช้ตารางเปิด-ปิดภาคเรียนแบบไทย ส่วนมากจะสอบกันเดือนตุลาคม ซึ่งเป็น
ช่วงปิดเทอมเล็กพอดี

แต่ปัจจุบัน ตารางการสอบจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากซึ่งจะแยกได้คร่าวๆเป็นบางมหาวิทยาลัยที่ยอดฮิตดังนี้

สอบส่วนกลางของ สทศ
• สอบ GAT PAT รอบที่ 1 สอบปลายเดือน ตุลาคม
• สอบ 9 วิชาสามัญ สอบกลางเดือน ธันวาคม
• สอบ O-NET สอบต้นเดือน กุมภาพันธ์
• สอบ GAT PAT รอบที่ 2 สอบกลางเดือน มีนาคม
• ยื่นคะแนน และสมัคร admission (ENTRANCE) ช่วงเดือนเมษายน

สอบตรงคณะสายสถาปัตยกรรม
• สอบตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบช่วงเดือน ตุลาคม
• สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี มี 3 ช่วง คือ ประมาณ ตุลาคม-พศจิกายน / มกราคม / และช่วงก่อนสอบ admission
• สอบตรงจุฬาฯ (สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง) สอบ PAT GAT รอบ พ.ย. + 9 วิชาสามัญ
• สอบตรงจุฬาฯ (สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม) สอบต้นเดือน ธันวาคม
• สอบตรงโควต้าเรียนดี ลาดกระบัง สอบกลาง พ.ย.
• สอบตรงลาดกระบัง (สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม) สอบ PAT GAT รอบ ต.ค.
• สอบตรงศิลปากร สอบต้นเดือน มกราคม
• สอบตรงเกษตร สอบปลายเดือน มกราคม
• สอบตรงลาดกระบัง (สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม สนเทศสามมิติ) สอบปลายเดือน มกราคม

สอบตรง สายมัณฑนศิลป์ และ ศิลปกรรมศาสตร์
• คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบกลางเดือน ตุลาคม
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (นฤมิตศิลป์ + ทัศนศิลป์) และ ครุศาสตร์ศิลปศึกษา สอบต้นเดือน ธันวาคม
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ ถ่ายภาพ ภาพยนตร์ สอบปลายเดือน มกราคม
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร สอบกลางเดือน มีนาคม (เรียกผลคะแนน 9 วิชาสามัญที่สอบเดือนธันวาคม)

2. จะสอบเข้าคณะอะไรเป็นหลัก
เมื่อทราบถึงตารางสอบกันคร่าวๆแล้ว พี่ก็จะถามต่อไปว่า เราจะแบ่งเวลาเรียนวิชาการ และการฝึกฝนทักษะอย่างไร

โดยวิธีที่พี่จะแนะนำให้ทำคือต้องแยกให้ออกก่อนว่า เราจะเข้าคณะอะไร ดูตารางด้านล่างนี้ได้เลย

 

2.1 ถ้าจะเรียนทางสายมัณฑนศิลป์ + ศิลปกรรม
ถ้าใครจะเรียนทางสายนี้ พี่จะแนะให้แบ่งเวลาเท่ากับ “ค่าน้ำหนักวิชาปฏิบัติที่ทางคณะกำหนด”
โดยมากก็อยู่ในช่วง 60-80% แต่เราจะไปแบ่งแบบนั้น ก็ไม่ได้ พี่ก็ขอแนะนำด้งนี้
เวลาที่เราจะแบ่งให้วิชาทักษะ ก็ประมาณ 30-40%  (ม.4-5 เรียนประมาณ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ม.6 เรียนประมาณ 6-9 ชั่วโมง / สัปดาห์)
และเหลือเวลาไว้ทำการบ้าน
เวลาที่เราจะแบ่งให้วิชาการ ก็อยากให้เน้น วิชาภาษาอังกฤษ ให้มากๆ เพราะวิชานี้ สามารถ เก็บ ได้เรื่อยๆตั้งแต่ ม.4 ส่วน ไทยกับสังคม ก็ดูบ้าง
แต่ไม่ต้องเน้น ใครอยากเข้าจุฬาฯ ยังต้องเน้น GAT ส่วนศิลปากร มีวิทย์ กับ คณิตด้วย ก็ต้องดูไปว่า เราจะเรียนวิชาไหน
แล้วจะคุ้มกว่ากัน
โดยหลักการเรียนพิเศษวิชาการแล้ว เราไม่ต้องเรียนจนครบทุกวิชาก็ได้ แต่อยากให้เน้นอังกฤษ ก่อนเป็นสำคัญที่สุด
* เรื่องเลือกเรียนวิชาการ ไว้พี่จะแนะนำอีกครั้งภายหลัง

2.2 ถ้าจะเรียนทางสายสถาปัตยกรรม
• เวลาที่เราจะแบ่งให้วิชาทักษะ หรือความถนัดทางสถาปัตยกรรม ก็ยังคงมากที่สุดอยู่ดี คือตามหลักเกณฑ์ค่าน้ำหนัก จะอยู่ที่ 40%
แต่เราจะแบ่งให้เหลือประมาณ 25% – 30% ก็ได้ (ม.4-5 เรียนประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ม.6 เรียนประมาณ 6 ชั่วโมง / สัปดาห์)
และเหลือเวลาไว้ทำการบ้านและเรียนอย่างอื่น
• เวลาที่เราจะแบ่งให้วิชาการ ที่อยากให้เน้น ก็คือ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยคอร์สที่จะให้ไปหาเรียน ก็เน้น
แบบ 7 วิชาสามัญ และ เรียนแบบ PAT1 PAT2 แต่แยกฟิสิกส์ออกมา ส่วนเคมีกับชีวะ ไม่ต้องเน้นเลย และที่สำคัญ
ถ้าน้องเกรดเฉลี่ย มากกว่า 3.00 น้องจะสามารถสอบจุฬาฯได้ ซึ่งมีจำนวนที่นั่งรับตรง มากกว่า 200 ที่
* เรื่องเลือกเรียนวิชาการ ไว้พี่จะแนะนำอีกครั้งภายหลัง

2.3 ถ้าจะเรียนสาย inter
เวลาปฏิบัติยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเจียดเวลาให้มากที่สุด เพียงแต่เรื่องภาษา หรือ requirement ก็ต้องดู
กันไปแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ใช้ไม่เหมือนกัน และ ฤดูการสอบเก็บคะแนน ก็มีหลายช่วงเวลา

เมื่อได้ทราบหลักคร่าวๆว่า เรามาเริ่มเรียนตอนไหน อยู่ม.อะไร และพอทราบว่า แต่ละคณะสอบเมื่อไหร่
และใช้วิชาอะไรสอบบ้างแล้ว เราก็จะประมวลผลคร่าวๆได้ว่าเราจะเตรียมตัวทันไหม

แต่สิ่งที่อยากให้เน้นตรงนี้เลย คือ วิชาปฏิบัติ ที่ต้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนอย่างต่อเนื่องและต้องมีการทำการบ้านอยู่เสมอ
การมาเรียนก่อนตั้งแต่ ม.4-5 ได้เปรียบก็จริง แต่ถ้าเรียนไปโดยไม่ฝึกฝนหรือทำการบ้าน ก็อาจจะสู้เพื่อนๆที่มาเรียนภายหลังแต่
มีการฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติมไม่ได้

จากที่พี่เล่าให้ฟังมาคร่าวๆ น้องน่าจะตอบตัวเองได้ว่า “เราจะเตรียมตัวทันหรือไม่”
เพราะการที่จะเตรียมตัวทัน-ไม่ทัน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ใครเริ่ม ก่อน เริ่มหลัง
แต่อยู่ที่การ “บริหาร” เวลาของแต่ละคนมากกว่า ว่าจะปฏิบัติตามตารางที่ตนเองกำหนดได้มากน้อยเพียงใด

โชคดีครับทุกคน
พี่ยอด

มีปัญหาเรื่องการเตรียมตัว+สอบถาม
www.facebook.com/artstudiopage